Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Zonnepanelen in België

Onze grootste energiebron is tevens de belangrijkste: de Zon. Vrijwel alle processen op onze Aarde zijn volledig afhankelijk van deze enorme gasbol. Op maar liefst 150 miljoen kilometer afstand is deze ster, middels een proces dat we kernfusie noemen, in staat onze planeet van warmte en licht te voorzien. Veel van deze energie gaat ‘verloren’, omdat het door de bodem wordt geabsorbeerd of wordt teruggekaatst de ruimte in. De energie van de Zon wordt in de ruimtevaart al benut om satellieten en ruimtestations van energie te voorzien. Omdat we op Aarde te maken hebben met een tussenliggende atmosfeer, is de lichtopbrengst lager. Dit betekent echter niet dat de Zon onbruikbaar is: zelfs planten maken middels fotosyntese gebruik van het zonlicht.

Energie uit de zon

Al sinds de oudheid maakt de mens gebruik van de Zon. Niet voor de electriciteitsbehoeften, maar voor verlichting. Pas in de twintigste eeuw is kunstmatige verlichting de overhand gaan krijgen in het ontwerp van gebouwen. Een voordeel van natuurlijke verlichting boven kunstmatige verlichting, is dat zonlicht een rijker spectrum heeft. Dit heeft een goede invloed op de gemoedstoestand van de mens. Tevens geeft zonlicht energie; denk maar aan de ‘winterdip’ die bij veel mensen opduikt bij de winterse laagstand van de Zon. Een andere manier waarop de mens Zonne-energie gebruikt is met de zomertijd. Het verzetten van de klok “verplaatst” de beschikbaarheid van het zonlicht naar de uren waarop men het meest actief is. In sommige seizoenen kan het verzetten van de klok besparingen opleveren tot wel 1,5%.

Groene stroom uit de Zon met zonnepanelen

Tegenwoordig is het mogelijk met behulp van zonnecellen de zonnestraling om te zetten in elektriciteit. Deze techniek is ontleend aan de ruimtevaart, waar hij al sinds 1958 (Vanguard-1) wordt toegepast. Een zonnecel (ook wel fotovoltaïsche cel) maakt gebruik van het foto-elektrische effect om dit te bewerkstelligen. De eerste zonnecellen (ontwikkeld door Charles Fritts in 1883) werkten met behulp van het materiaal Selenium en hadden een efficiëntie van ongeveer 1%. Moderne zonnecellen maken meestal gebruik van polykristallijn silicium, dat door middel van speciale technieken halfgeleidend wordt gemaakt. Als er zonlicht op de cel valt, worden elektronen ‘losgeweekt’ en verplaatsen zij zich langs de ’toegestane’ richting: er gaat een stroom lopen. Een dergelijke cel heeft een efficiëntie van zo’n 12,5%. Dit betekent dat een plak van 1 vierkante meter in de volle zon zo’n 120-125W energie oplevert.

Elekticiteit uit zonne-energie

Een andere manier om elektriciteit uit de Zon te winnen, is het concentreren van zonlicht. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een groot aantal spiegels die het zonlicht op één punt bundelen. In dir punt wordt een ontvanger geplaatst, waar de opgewekte hitte wordt omgezet in elektriciteit. Een goedkoop alternatief hiervoor zijn ’troggen’ van gekromde spiegels, die het zonlicht op een buis focusen, waar conversie naar elektriciteit plaatsvindt.

Toename in zonne-energie

Doordat de laatste jaren steeds hogere prijzen voor elektriciteit moeten worden betaald gaan er ook steeds meer mensen over tot het gebruik van zogenaamde zonnepanelen voor het opwekken van hun eigen stroom, en eventueel extra stroom die men dan verkoopt aan de energieleverancier. Juist door de steeds stijgende energieprijzen wordt een dergelijke investering steeds aantrekkelijker. Zeker in combinatie met subsidieregelingen die door de overheid in het leven zijn geroepen kan men in een relatief korte tijd de kosten voor de zonnepanelen hebben terugverdiend.

Ideale plaatsing van de pv-panelen
In de regel worden de zonnepanelen op het dak van een woning of een bedrijf geplaatst zodat deze het meeste zonlicht op kunnen vangen en op die manier het hoogste rendement kunnen behalen. Het is zowel voor hellende daken als voor platte daken mogelijk om er één of meerdere panelen op te plaatsen. Het beste doet men dit aan de zuidzijde van het gebouw omdat aan deze kant doorgaans het meeste zonlicht kan worden opgevangen.

Een energieneutrale woning realiseren
Doordat de zon schijnt wordt er in de zonnepanelen een elektrische stroom opgewekt die door middel van een omvormer kan worden omgezet in bruikbare elektriciteit van 230 Volt. Men kan hier dan dus gewoon allerlei apparaten en toestellen op laten werken waardoor men minder, of zelfs helemaal geen beroep meer hoeft te doen op het elektriciteitsnetwerk.

Duurzame vorm van energie produceren

Aangezien de meeste energieleveranciers hun prijzen hebben gekoppeld aan de prijs die op de wereldmarkt wordt betaald voor een vat ruwe aardolie zal men door het gebruik van zonnepanelen niet langer afhankelijk zijn van de olieproducerende landen waar vaak een minder stabiele politiek voor wisselende koersen kan zorgen. De prijs kan daardoor van het ene op het andere moment gaan stijgen waardoor men meer zal moeten gaan betalen voor de energie thuis.

Maar niet alleen uit financieel oogpunt gaan steeds meer mensen over tot het gebruik van zonnepanelen want ook het ontzien van het milieu wordt dikwijls als reden gegeven. Het opwekken van elektriciteit op de conventionele manier gebeurt immers met behulp van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Dit vormt door de uitstoot van CO2 een enorme belasting op het milieu.

In het straatbeeld verschijnen, zeker in nieuwbouwwijken, steeds meer zonnepanelen op de daken. Zowel particulieren als bedrijven gaan immers over op een goedkopere en duurzame manier van energieopwekking. Een belangrijke reden hiervoor is te vinden is de alsmaar stijgende prijzen die men dient te betalen voor elektriciteit die op de conventionele manier is opgewekt.

Hiervoor vindt er namelijk een verbranding plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool. Deze brandstoffen raken echter langzaam op en worden dus steeds schaarser. Het gevolg daarvan voor de consument is dat de energie die geleverd wordt duurder zal worden. Maar ook de verontreiniging door de CO2 uitstoot bij dergelijke verbrandingsprocessen is voor een grote groep mensen de reden om de overstap te maken naar het gebruik van zonnepanelen.

Hoe werkt zo’n zonnepaneel nu precies?

Een zonnepaneel zet op een schone en duurzame wijze het zonlicht om in bruikbare elektriciteit waardoor men niet alleen het milieu ontziet omdat er geen uitstoot van CO2, en andere schadelijke broeikasgassen plaatsvindt, maar ook nog eens minder of zelfs geen gebruik hoeft te maken van de lektriciteit van de energieleverancier. In de meeste gunstige gevallen kan men zelfs elektriciteit aan dit bedrijf verkopen op het moment dat men meer opwekt dan men zelf kan gebruiken.

Doordat de kosten die de aanschaf van een zonnepaneel vrij hoog zijn schrikken veel mensen toch enigszins terug. Om deze mensen alsnog de overstap naar zonne-energie te laten maken heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen die hen tegemoet komt bij de aanschaf en het gebruik van een zonnepaneel waardoor men de investering in een kortere tijd kan hebben terugverdiend.

Laat je altijd goed inlichten!
Voor de aanschaf van een zonnepaneel dient men zich goed te laten inlichten over de benodigde capaciteit van het paneel en de hoeveelheid elektriciteit die men denkt nodig te hebben. Door verder de zonnepanelen op de meest gunstige plek op een dak te plaatsen kan er een zo hoog mogelijk rendement worden behaald. De zuidkant van een gebouw is dan ook het meest geschikt voor de plaatsing van één of meerdere zonnepanelen omdat daar het meeste zonlicht kan worden opgevangen en dus worden omgezet in bruikbare energie.

Meer informatie
Meer weten over aanbieders en leveranciers van zonnepanelen? Benieuwd wat het voor jou kan opleveren? Wij bieden uitgebreide informatie over het onderwerp. Klik hieronder door naar een van onderwerpen en bekijk direct alle informatie.