Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Door het oppervlak van een bepaald zonnepaneel kan een zekere hoeveelheid energie op worden gewekt. De hoeveelheid stroom die men met een bepaald type zonnepaneel in het meest gunstige geval kan produceren hangt van een aantal verschillende factoren af. Allereerst speelt het materiaal waarvan de zonnecellen zijn vervaardigd een belangrijke rol. Verder heeft de plaats waar het zonnepaneel is geplaatst grote invloed op het te behalen rendement evenals de hoeveelheid zonlicht die men doorgaans heeft op een lokactie.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Bekijk eerst het oppervlakte van het dak

Voordat men zonnepanelen aan gaat schaffen is het verstandig om eerst te bekijken hoe groot het oppervlak is waarop men eventueel panelen zou kunnen plaatsen. Bovendien moet uit worden gegaan van de meest gunstige positie op een locatie (het meest gunstig is een zonnepaneel aan de zuidzijde te plaatsen in een hellingshoek van tenminste 35 graden). Uiteraard kan men altijd naar een andere windrichting uitwijken maar dit zal in de regel wel een verlies van rendement tot gevolg hebben.

Rendement pv-panelen steeds hoger

Zonnepanelen van de eerste generaties hebben een aanzienlijk lager rendement dan de nieuwste exemplaren die op de markt zijn gebracht. Dit wil dus zeggen dat men een groter oppervlak nodig heeft om oudere zonnepanelen te plaatsen dan wanneer men kiest voor de modernste varianten. Doordat de technologie de laatste jaren niet stil heeft gezeten zijn de zonnepanelen steeds kleiner geworden maar leveren ze wel een gelijk, of zelfs hoger, rendement dan hun voorlopers. Het installeren van nieuwere pv-panelen rendeert dus beter dan de oudere varianten.

Een ander belangrijk aspect dat bepaalt wat het aantal zonnepanelen zal gaan worden is de mate waarin de consument zonne-energie op wil gaan wekken. Wil men bijvoorbeeld een gehele woning van elektriciteit kunnen voorzien dan zal er uiteraard een groter aantal panelen nodig zijn dan wanneer men slechts een deel van het energieverbruik met zonne-energie wil aanvullen. Is men zelfs van plan om zoveel elektriciteit op te gaan wekken dat men stroom kan gaan verkopen aan het energiebedrijf dan heeft dit tot gevolg dat het aantal zonnepanelen nog hoger zal komen te liggen. Men dient echter wel rekening te houden met het feit dat het genoemde rendement op een zonnepaneel enkel geldt onder optimale omstandigheden en vaak niet behaald wordt.