Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Water-energie

U vindt het overal: van de hoogste berg (ijs) tot de diepste oceaan. Zelfs uw eigen lichaam bestaat voor tweederde uit water. Water is voor vrijwel alle leven op Aarde van absoluut levensbelang: zonder water was de Aarde een dode rots geweest, vergelijkbaar met de planeet Mars. Behalve als noodzakelijk ingrediënt voor het lichaam, kan water een belangrijke rol spelen in de winning van energie. Water is continu in beweging. Denk maar aan eb en vloed, sterke stromingen, watervallen en golven. Deze bewegingsenergie kan met behulp van een aantal technieken omgezet worden in elektrische energie.

Waterkracht

Ondanks dat de mens op het land leeft, zijn mens en water onafscheidelijk. Ieder mens heeft immers water nodig om te overleven: zonder water drogen we uit en sterven we gemiddeld binnen een week. Het is daarom van belang dat ieder mens zo’n anderhalve liter per dag drinkt. Buiten je gezondheid om, heeft water een belangrijke bijdrage gehad aan de industrie: de machine waarmee James Watt de industriële revolutie in gang zette, liep op stoom. De eerste stoommachine van James Watt’s hand werd in 1777 in een mijngroeve bij Cornwall opgesteld. Water werd echter veel eerder dan dat ingezet: het schoepenrad werd duizenden jaren geleden al door de Chinezen gebruikt om eenvoudige machines (om graan te verpulveren bijvoorbeeld) in gang te houden.

Groene stroom uit water

Het winnen van elektriciteit uit water vindt met name plaats bij stuwdammen. Hiermee kunnen enorme hoeveelheden energie opgewekt worden: de nieuwe drieklovendam in China kan op volle kracht 20.000 MW leveren. er vergelijking: de grootste kerncentrale ter wereld (in Japan) levert een vermogen van ‘slechts’ 8212 MW. Het gebruik van water als energieleverancier gebeurt al op redelijk grote schaal: driekwart van de energie van Zuid-Amerika wordt opgewekt door middel van waterkracht. In Noorwegen is dit zelfs 99%. Waterkracht is echter niet altijd goed voor het milieu: soms worden complete ecosystemen afgedamd. Er zijn zelfs diersoorten uitgestorven (de roze Jangtze-dolfijn in China) vanwege de aanleg van stuwdammen. Toch wordt waterkracht beschouwd als groene energie.

Alternatieve elektriciteit uit water

Andere manieren van waterkracht zijn getijdengeneratoren, die gebruik maken van het verschil in waterniveau tussen eb en vloed. In Schotland is daarnaast een kleine, experimentele golfslaggenerator in werking, die 75k W levert. De laatste methode is de zogenaamde ‘blauwe energie’. Bij deze unieke energievorm wordt gebruik gemaakt van het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water. In Harlingen draait momenteel een testinstallatie van 50kW. Daarnaast gaat men een test uitvoeren bij de afsluitdijk in Nederland.