Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Groene stroom vergelijken april 2024

De term groene energie wil niet meer of minder zeggen dan een vorm van energie die geen belasting vormt voor het milieu of het klimaat. Een andere benaming van groene energie is ook wel duurzame energie. Met andere woorden: een soort energie die geen vervuilende stoffen uitstoot in de lucht, geen gevaarlijk afval produceert of de voorraden fossiele brandstoffen aanspreken. Hieronder vallen dus een behoorlijk aantal energiesoorten waaronder zonne-, wind-, waterkracht- en geothermische energie.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Het belang van groene energie
Deze vormen van energie maken geen gebruik van een verbrandingsproces waardoor er geen uitstoot plaats zal vinden van zogenaamde broeikasgassen. De meest bekende broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), stikstofgas (NOx) en methaangas. Op het moment dat deze gassen een te grote concentratie bereiken in de atmosfeer dan zal er het zoveel besproken broeikaseffect optreden. Het gevolg hiervan is dat de aarde versneld op zal warmen met alle negatieve gevolgen van dien.

Wat is groene energie en waarom is het belangrijk?

Een ander belangrijk kenmerk van groene energie is dat de bron die wordt gebruikt nagenoeg niet uit te putten is. Brandstoffen zoals steenkool, aardgas, aardolie, hout en alle aanverwante producten kunnen derhalve opraken en worden, op hout na, niet tot de groene energiebronnen gerekend. Hout stoken om energie op te wekken wordt echter gezien als een CO2-neutrale manier van energiewinning. Het hout heeft immers, toen de boom nog in leven was, CO2 uit de lucht opgenomen. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is nagenoeg gelijk aan de CO2 die op is genomen.

Door groene energie toe te passen maakt men gebruik van bronnen die nagenoeg niet uitputbaar zijn. De zon zal immers naar verwachting nog ongeveer 4,5 miljard jaar de aarde van licht en warmte blijven voorzien. Hierdoor zal er regen blijven vallen, de wind blijven waaien en de aarde warmte op blijven nemen. Het is voor de mens dus al die tijd mogelijk om van deze energiebronnen gebruik te blijven maken zonder dat men bang hoeft te zijn dart de bron uitgeput zal raken.

Tegenwoordig is de prijs die voor groene energie betaald net iets hoger dan die voor de grijze variant. Toch wil de overheid steeds meer mensen motiveren om over te stappen op groene energie.

Welke vormen van groene stroom zijn er?

We onderscheiden ontzettend veel verschillende vormen en bronnen van groene stroom en groen gas. Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die te maken hebben met duurzame energie.