Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Aardgas vergelijken april 2024

Aardgas wordt tot de fossiele brandstoffen gerekend en is ontstaan in hetzelfde proces als waarin ook aardolie werd gevormd. Het aardgas is echter lichter van gewicht dan de aardolie en kan daardoor dus gemakkelijker door allerlei verschillende lagen in de bodem heen dringen. Hoewel aardgas aan wordt getroffen bij de winning van aardolie is het niet per definitie noodzakelijk dat er ook olie wordt gevonden op het moment dat men op een bepaalde locatie een boring naar aardgas verricht. Over de hele wereld wordt er aardgas aangetroffen en gewonnen. Uiteraard verschilt de hoeveelheid van plaats tot plaats.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

In tegenstelling tot in het verleden, toen het aardgas nog als een bij- of zelfs als een afvalproduct werd beschouwd van de winning van aardolie, is het vandaag de dag een volwaardige brandstof geworden. Werd het gas in het verleden dikwijls afgefakkeld, tegenwoordig zal men dit, mits het transport van het aardgas naar de bewoonde wereld niet te veel problemen met zich mee zal brengen, zo veel mogelijk achterwege laten. Het voordeel van het gebruik aardgas ten opzicht van aardolie is namelijk dat er minder koolstofdioxide uit wordt gestoten bij de verbranding ervan. Aardgas is zogezegd een schonere brandstof en derhalve minder belastend voor het milieu. Het affakkelen van aardgas dat niet kan worden getransporteerd doet men enkel en alleen omdat er anders het broeikaseffect, door het weg laten lekken van het gas, op een erg negatieve wijzer beïnvloed zou worden. Je kunt overwegen je gasaansluiting te verwijderen en te kiezen voor duurzamere energie.

Gas vergelijken april 2024

Zowel door veel huishoudens als door veel bedrijven wordt er nog altijd veel gebruik gemaakt van het aardgas als brandstof. Men verwarmt er niet enkel gebouwen mee maar ook het water dat men nodig heeft voor allerlei doeleinden in huis of tijdens productieprocessen. Verder dient het aardgas op een aantal plaatsen nog als energiebron om voedsel op te kunnen bereiden.Tegenwoordig wordt niet alleen maar aardgas gebruikt dat gedurende eeuwen is gevormd maar eveneens gas dat door een biologisch proces ontstaan is. Er ontstaat immers ook gas op het moment dat organische stoffen op een anaerobe wijze (zonder aanwezigheid van lucht) af worden gebroken. Dit wordt dan het zogenaamde groene gas genoemd. Dit past op veel installaties.

Goedkoopste gasprijzen België

De prijs van aardgas wordt in ons land in de regel gekoppeld aan de prijs van een vat ruwe aardolie. Met andere woorden: stijgt de olieprijs op de wereldmarkt dan zal men eveneens voor het gebruik van een kubieke meter (m3) gas meer moeten gaan betalen. Een gebruiker van het gas zal de veranderingen, die gekoppeld zijn aan de prijs van de olie, pas na een paar maanden daadwerkelijk merken omdat de gasprijzen slechts een paar keer per jaar bij worden gesteld door de energiebedrijven.

Kent de olieprijs bijvoorbeeld gedurende een paar maanden in de zomer een forse stijging maar daalt deze weer in de herfst van dat jaar dan zal de consument per 1 januari van het nieuwe jaar rekening dienen te houden met een stijging van de prijs per kubieke meter gas die men geleverd krijgt. Een eventuele daling of nogmaals een stijging van de olieprijs zal vaak pas weer op 1 juli door worden gevoerd in de (propaan) gasprijs.