Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Gasaansluiting

Op het moment dat men een nieuwe aansluiting voor het gas aan wil gaan leggen dan zal men hiervoor een speciale aanvraag in moeten dienen bij de eigen netwerkbeheerder. De aanvraag dient men schriftelijk dan wel door middel van een email bij deze netwerkbeheerder in te dienen. Een aantal netwerkbeheerders heeft eveneens op hun website een speciaal aanvraagformulier waar men als klant gebruik van kan maken als er een nieuwe gasaansluiting moet worden gemaakt.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Gasaansluiting via netwerkbeheerder

Zodra de netwerkbeheerder de aanvraag dan heeft ontvangen dan zal deze onderzocht worden en na goedkeuring in behandeling worden genomen. Voor het behandelen van een dergelijke aanvraag bestaan er vaste procedures en ook vaste termijnen waarbinnen alles geregeld dient te zijn. Bij de aanvraag dient de klant echter wel een aantal vooraf bepaalde gegevens te verstrekken zoals: de gegevens van het aangegane contract en het factuuradres maar ook het aansluit-adres dient te worden vermeld. De netwerkbeheerder wil verder weten of men huurder dan wel de eigenaar is van het pand en of er bouw- of andere vergunning overlegd kunnen worden aangaande dit gebouw. Daarnaast zou het heel handig zijn als er eveneens grondplannen van het gebouw voorgelegd kunnen worden. Maar de netwerkbeheer wil ook technische gegevens van de gasaansluiting weten zoals het gewenste aansluitingsvermogen en het gasdebiet. Lees hier meer over de gasprijzen per kuub.

Aansluiten op gasinstallatie

Aan de hand van al deze gegevens zal de netwerkbeheerder bepalen of de gasaansluiting kan worden gehonoreerd of dien te worden afgewezen. Het kan namelijk zo zijn dat een bepaalde aanvraag de veiligheid in een gebouw niet ten goede zal komen of zelfs in het geding kan brengen. Verder zal duidelijk aan worden gegeven welke werkzaamheden er door de netwerkbeheer uit zullen worden gevoerd en welke door de aanvrager zelf dienen te worden gedaan. Op het moment dat er niet de juiste voorbereidende werkzaamheden uit zijn gevoerd door de aanvrager dan zullen er door de netwerkbeheerder geen vervolgstappen worden genomen. Voordat de gasaansluiting door de netwerkbeheerder wordt aangesloten zal de aanvrager bovendien de benodigde attesten dienen te overleggen die betrekking hebben op de veiligheid van het gebruik van de installatie, als dit niet mogelijk is er geen verdere stappen worden ondernomen.