Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Mazout

Bij het raffineren van ruwe aardolie wordt deze in een zogenaamde atmosferische destillatiekolom gescheiden en verwerkt tot een aantal verschillende eindproducten waaronder ook stookolie of, zoals men in België vaak zegt mazout. Deze mazout wordt vaak gebruikt als een brandstof voor verwarmingsinstallatie maar ook voor het voeden van dieselmotoren. Hoewel in België nog volop gebruik wordt gemaakt van mazout als verwarmingsbrandstof door verschillende leveranciers is deze in een land als Nederland voor het grootste deel verdrongen door het gebruik van aardgas.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

De term mazout is afgeleid van het Russische woord mazoet. De brandstof kan onder worden verdeeld in een aantal soorten afhankelijk van de wijze van de raffinage van de ruwe aardolie. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen zware stookolie, halfzware stookolie, lichte stookolie en dieselolie. Doordat de mazout in elke soort andere eigenschappen heeft worden de verschillende varianten vaak voor andere doeleinden ingezet. Voor alle soorten mazout geldt echter wel dat na de raffinage eerst een ontzwaveling van het product dient plaats te vinden omdat er anders een te zware belasting op het milieu kan ontstaan.

Wat is mazout

Zware stookolie is een stroperige en viskeus wat ervoor zorgt dat deze soort mazout erg lastig te verwerken is. Men dient de mazout eerst voor te verwarmen voordat deze gebruikt zou kunnen worden in onder andere scheepsmotoren. Half zware mazoet is iets lichter en kan dus al worden gebruikt in verwarmingsinstallaties van kassen maar eveneens voor scheepsmotoren, industriële warmtetechniek en grote verwarmingsinstallaties. De nog lichtere lichte mazout wordt op grote schaal toegepast als brandstof voor verwarmingsinstallaties in gebouwen en wederom in schepen. Een andere veel gebruikte benaming voor deze lichte vorm van mazout is dan ook huisbrandolie.

De vrij lichte dieselolie (die ook wel als gasolie bekend staat) is een uitstekende brandstof voor dieselmotoren in personenauto’s, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en schepen. De dieselolie die bedoeld is voor gebruik in de landbouw of de beroepsvaart wordt overigens een rode kleurstof toegevoegd om deze zo te kunnen onderscheiden van de dieselolie die gebruikt wordt voor voertuigen die de openbare weg berijden en voor vaartuigen in de pleziervaart. De rode dieselolie is namelijk minder zwaar belast door de overheid.

Hoe werkt Mazout in België

In België wordt mazout nog altijd veelvuldig gebruikt om bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie mee te kunnen stoken. In de omringende landen is de verwarmingsketel die werkt op mazout, of stookolie, al voor een groot deel verdrongen door verwarmingsinstallaties die werken op aardgas. De term mazout is afkomstig van het Russische mazout en wordt gewonnen tijdens het raffinageproces van ruwe aardolie. Doordat de mazout dus een aardolieproduct is zal de prijs die men voor een vat ruwe olie op de wereldmarkt dient te betalen van grote invloed zijn op de prijs die per liter mazout aan de consument zal worden gevraagd.

Mazout is te verkrijgen in een aantal verschillende soorten die variëren van zwaar tot licht. Elke variant heeft specifieke eigenschappen en zal daardoor ook voor een aantal verschillende doeleinden in kunnen worden gezet. De zware mazout is bijvoorbeeld heel viskeus en stroperig en dient voordat men deze mazout kan gebruiken eerst voor te worden verwarmd. Men gebruikt deze zware mazout dan ook meestal in motoren van zeeschepen die een zware lading moeten vervoeren en dus extra krachtig moeten zijn.

Is mazout een duurzame groene energiebron?

Voor lichtere motoren zoals de dieselmotor is de aller-lichtste variant van de mazout dan juist weer meer geschikt. Dit wordt dan ook vaak dieselolie genoemd en kan in worden gezet om motoren te laten werken van personenauto’s vrachtwagen, landbouwvoertuigen en lichtere schepen. Van deze soort mazout zijn er echter twee varianten verkrijgbaar namelijk de witte en de rode diesel. De rode diesel wordt alleen gebruikt voor voertuigen die in de regel geen gebruik maken of mogen maken van de openbare weg of in vaartuigen die niet tot de pleziervaart behoren. De overige voer- en vaartuigen dienen de witte variant in hun tank te hebben. De rode diesel is overigens veel goedkoper omdat er minder belasting over betaald hoeft te worden. Misbruik van de rode diesel zal echter met een forse boete worden bestraft op het moment dat men bij een controle tegen de lamp loopt. Hoewel mazout nog altijd erg veel gebruikt wordt is dit niet bepaald een schone brandstof te noemen. Door de verbranding ervan ontstaat er namelijk veel schadelijke uitstoot.