Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Mazouttank

Als men mazout gebruikt als brandstof voor een verwarmingsinstallatie dan is het noodzakelijk om een opslagtank aan te schaffen waarin de olie veilig kan worden bewaard. Een dergelijke mazouttank bevindt zich in de meeste gevallen buiten de woning en zal door middel van een leiding met de verwarmingsinstallatie in het huis verbonden zijn. Zowel de tank zelf als de leidingen dienen aan strenge wettelijke eisen te voldoen en ook met enige regelmaat grondig gecontroleerd te worden. Om er zeker van te zijn dat een mazouttank volgens de gestelde voorwaarden aan is gelegd en aan is gesloten dient dit gedaan te worden door een installateur die hiertoe bevoegd is. Nadat de tank naar behoren aan is gelegd zal de eigenaar ervan een certificaat van de installateur overhandigd krijgen wat tevens als bewijs dienst zal doen en waarmee men dus aan kan tonen dat er een deugdelijke installatie plaats heeft gevonden.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Hoe werkt een Mazouttank

Met een goed aangesloten mazouttank is de veiligheid van de gebruikers en diens omgeving niet alleen een stuk groter geworden. Ook controles die met de nodige regelmaat uit dienen te worden gevoerd moeten ervoor zorgen dat de mazouttank en de leidingen in een optimale conditie zullen blijven. Uiteraard zal een dergelijke controle wederom uitgevoerd moeten worden door een erkend bedrijf. Wederom zal de eigenaar van de tank een bewijs ontvangen op het moment dat de mazouttank aan alle gestelde eisen heeft voldaan. Is dit echter niet het geval dan zal de eigenaar de tank en/of de leidingen moeten herstellen of, indien reparatie geen zin meer heeft, deze moeten laten vervangen voordat men weer gebruik mag maken van de verwarmingsinstallatie die op de mazout gestookt wordt.

Hoe houdt ik mijn Mazouttank veilig?

De strenge wettelijke voorwaarden die zijn gesteld door de overheid moeten ervoor zorgen dat niet alleen het gebruik van de mazouttank geen gevaar op zal leveren voor de gebruiker en diens omgeving maar zeker ook geen schadelijke gevolgen zal hebben voor het milieu. Er mag dus geen mazout in de bodem kunnen lekken of op andere manieren in de natuur terecht kunnen komen. Mazout kan schade toebrengen aan de natuur als deze er in terecht komt. Een mazouttank is een tank, zoals de naam al duidelijk aangeeft, om mazout oftewel stookolie in te kunnen bewaren. Dit dient echter op een veilige manier te gebeuren wat ertoe heeft geleid dat er allerlei strenge voorwaarden aan de aanleg en het gebruik van mazout-tanks worden gesteld door de Belgische overheid. Mazout-tanks moeten namelijk ervoor zorgen dat er geen stookolie in het milieu terecht kan komen en dat het gebruik van deze brandstof geen schade aan de gebruiker en diens omgeving toe kan brengen.

Hoe groot moet de tank zijn?
De grootte van een mazouttank hoeft niet in alle gevallen gelijk te zijn, immers niet ieder huishouden heeft een gelijke vraag naar deze brandstof. Hierop zal men uiteraard de inhoud van een tank aan worden gepast. Dit geldt ook voor het materiaal waarvan de tank is gemaakt. Men heeft namelijk niet alleen exemplaren van metaal maar ook van een hoogwaardig kunststof. Voor alle tanks geldt echter dat ze aan allerlei strenge wettelijke eisen en voorwaarden moeten voldoen. Omdat niet iedereen eenzelfde tank aan zal schaffen zijn er exemplaren op de markt gebracht die een groot aantal verschillende formaten hebben. Bekijk hier een aantal leveranciers van mazout.

Wet en regelgeving

Zo zijn er bovendien tanks die zijn uitgerust met een pomp om zo het transport van de tank naar de verwarmingsketel gemakkelijker te laten verlopen. Verder kan men ervoor kiezen om een mazouttank bovengronds, dus voor het oog zichtbaar, te plaatsen of deze juist in de bodem te verbergen. Beide methoden hebben hun voor- en nadelen waardoor per situatie bekeken dient te worden welk type tank het beste hierbij past. Maar welke tank men ook kiest, de installatie zal in alle gevallen uit dienen te worden gevoerd door een erkend bedrijf. Een dergelijke bedrijf zal eveneens van tijd tot tijd een controle uit moeten voeren om er zeker van te zijn dat de tanks nog in een goede staat verkeren. Tanks die volgens alle geldende normen geïnstalleerd zijn worden voorzien van een certificaat waarmee de eigenaar aan kan tonen dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit geldt ook voor het bewijs dat een eigenaar ontvangt nadat er een controle is uitgevoerd en de mazouttank goed is bevonden.