Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Biomassa

Meer informatie over bio of biomassa energie? Energie uit biomassa is minder bekend, maar een erg belangrijke duurzame energiebron in Nederland. Hierbij wordt energie opgewekt door verbranding, vergisting of vergassing van organisch materiaal zoals hout, mest, fruit- groente en tuinafval en plantaardige olie. Een andere naam voor energie uit biomassa en afval is bio-energie. Autobrandstof en elektriciteit zijn energie vormen die uit biomassa opgewekt kunnen worden. Door gebruik te maken van biomassa bij deze energie vormen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook de uitstoot van broeikasgassen als CO2 verminderd.

Is biomassa energie groen?

Waarom wordt bio-energie als groene energie bestempeld als er toch schadelijke gassen vrijkomen bij de verbranding? Dit komt doordat deze energiebron duurzaam is, het raakt nooit op. En dat de gassen die bij de verbranding, vergassing en vergisting van deze afvalstoffen vrijkomen niet bijdragen aan de versterking van het broeikaseffect. Ook wel als neutraal omschreven. In Belgie is biomassa energie een belangrijke duurzame energiebron. Bio warmte en bio elektriciteit komen voort uit de verbranding of vergisting van biomassa. Het grootste gedeelte hiervan wordt in Belgie omgezet naar elektriciteit.

Verbranding
Een groot gedeelte van alle duurzame energie komt in Nederland voort uit verbranding van biomassa. Grote afval verbrandingsbedrijven, kolen en gas centrales nemen dit proces van verbranding van biomassa voor hun rekening. Het afval van huishoudens wordt op deze manier weer omgezet in elektriciteit, ook wel groene stroom genoemd.

Vergisting en vergassen

Als we het over vergisting van biomassa hebben, praten we over een rottingsproces. Dit proces gaat zonder zuurstof, en met bepaalde bacteriƫn gepaard. Door deze vorm van vergisting komt er methaangas vrij, wat bij verbranding in een warmte krachtkoppeling omgezet wordt in elektriciteit (groen). Ook ontstaat er bij vergassing van biomassa groene stroom. Hierbij wordt biomassa onder bepaalde condities verbrandt zodat er brandbare gassen vrijkomen. Hier zit ook weer methaangas in, wat via een heel verbrandingsproces weer wordt omgezet naar groene stroom.

Voordelen bio energie
– Vervangen fossiele brandstoffen die op kunnen raken
– Levert een bijdrage aan de vermindering van CO2
– Afvalstoffen worden nuttig gebruikt
– Onuitputbaar

Nadelen bio energie
– Uitstoot andere schadelijke gassen die het milieu ook niet helemaal te goede komen