Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Informatie over PV-panelen

De afkorting PV is afkomstig van de Engelse term Photo-Voltaic deze term verwijst naar het licht (Griekse: Photo) dat nodig is en de eenheid voor de elektrische spanning (volt) die ermee op kan worden gewekt. In de Nederlandse taal wordt dan ook wel gesproken van zogenaamd fotovoltaische zonnepaneel. Dit zonnepaneel wordt vandaag de dag op een steeds groter wordende schaal gebruikt om zonne-energie mee om te kunnen zetten in nuttige en bruikbare elektriciteit.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Wat is een pv-paneel?

Een PV paneel is samengesteld uit een groot aantal aparte zonnecellen. Deze cellen (zie ook prijs van zonnecellen) bestaan op hun beurt dan weer uit twee aparte lagen (meestal bestaan deze uit silicium) waartussen zich een elektrische stroom zal ontwikkelen op het moment dat het zonlicht erop valt. Deze elektrische spanning (een gelijkstroom) kan men opslaan in accu;s of met behulp van een inverter (omvormer) om gaan zetten in bruikbare elektriciteit. Dit wil zeggen in een wisselstroom van 230 Volt, die gelijk is aan de spanning van het openbare lichtnet. Deze stroom kan dus prima tot voeding dienen van allerlei elektrische apparaten in woningen en zelfs bedrijven.

Stroom opwekken met zonnepanelen

Een systeem dat de opwekte stroom opslaat in accu’s wordt ook wel een netwerk autonoom systeem genoemd terwijl op het moment dat een systeem de stroom afgeeft aan het openbare lichtnet men van een netwerk gekoppeld systeem zal spreken. In ons land wordt echter het meeste gebruik gemaakt van een netwerk gekoppeld systeem. Enkel op locaties waar geen openbaar lichtnet in de buurt aanwezig is of waar het aanleggen van een gekoppeld systeem te duur uit zal vallen gebruikt men het autonome systeem voor PV panelen.

Door met behulp van PV panelen stroom op te wekken bespaart men niet alleen op energiekosten maar ontziet men bovendien ook nog eens het milieu en het klimaat. Men verbruikt immers minder veel, of zelfs helemaal geen, stroom die op is gewekt door de verbranding van bepaalde fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie of steenkool. Door deze verbranding wordt er onder meer CO2 uitgestoten. Deze CO2, ook wel kooldioxidegas genoemd, is één van de gevaarlijke broeikasgassen die het klimaat ernstige schade toebrengen en de aarde alsmaar sneller op laten warmen.