Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Berekening rendement zonnepanelen

Voordat men daadwerkelijk over kan gaan tot de aankoop van één of meerdere zonnepanelen en alle materialen en apparaten die hierbij nodig zijn zullen er een aantal berekeningen dienen te worden gemaakt. Allereerst zal men moeten gaan bepalen hoeveel conventionele energie men verbruikt en welk deel daarvan men wil gaan vervangen door energie die met behulp van de zonnepanelen op moet worden gewekt. Verder zal men moeten gaan bepalen hoe groot het oppervlak is waarop men de aan te schaffen zonnepanelen kan plaatsen.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Met deze gegevens kan men vervolgens op zoek gaan naar een geschikt systeem van zonnepanelen en toebehoren. Hierbij dient men te letten op het rendement dat kan worden behaald met een bepaald type zonnepaneel en hoeveel exemplaren men hiervan nodig zal hebben om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. De gekozen zonnepanelen dienen dan overigens nog wel op het beschikbare oppervlak te passen. Is dit niet het geval dan zal men minder zonnepanelen kunnen plaatsen en dus een lager rendement behalen of over dienen te stappen naar een ander type paneel.

Terugverdientijd uitrekenen

Heeft men dan eindelijk het meest ideale systeem gevonden dan komt er nog een berekening om de hoek kijken. Men dient namelijk na te gaan of men voor bepaalde premies in aanmerking komt en als dat het geval blijkt te zijn om hoeveel geld het dan gaat. Dergelijke premies hangen namelijk vaak af van de hoeveelheid elektriciteit die men met een bepaald systeem op kan wekken of hoeveel men voor een dergelijk systeem heeft moeten betalen. Je moet ook kijken naar het type dak voor de panelen.

Gratis opgewekte energie
Door al deze berekening nauwkeurig uit te (laten) voeren kan men niet alleen een heleboel geld besparen door het opwekken van schone en duurzame zonne-energie maar ook nog eens het meest ideale systeem aan te schaffen. Door zonnepanelen te kiezen die het hoogste rendement hebben zal bovendien de tijd waarin de investering terug is verdiend aanzienlijk verkort kunnen worden. Hierna zal men dan kunnen gaan genieten van gratis opgewekte energie. De berekening die dan nog dient te worden gemaakt is hoeveel men bespaart op de energienota. Een dergelijke rekensom is voor de meeste mensen echter een heel erg aangename bezigheid. Het is altijd aan te raden om op een forum ervaringen van anderen te lezen.