Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Rendement van zonnepanelen

De aanschaf van zonnepanelen is voor veel mensen een grote investering en men zal dan ook een zo kort mogelijke terugverdientijd willen hebben. Deze hangt echter voor een groot deel af van het rendement van de zonnepanelen. Immers: hoe hoger het rendement een zonnepaneel heeft des te eerder men de aanschafprijs kan hebben terugverdiend en gratis energie kan gaan gebruiken. De energie die men namelijk met behulp van de zon op kan wekken is voor iedereen vrij te gebruiken en kost niets.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

In vergelijking tot de eerste exemplaren hebben zonnepanelen vandaag de dag een aanzienlijk hoger rendement per vierkante meter waardoor men vaak kan volstaan met een kleiner oppervlak of toch een gelijke hoeveelheid elektriciteit op te kunnen wekken. Aangezien het rendement een belangrijke factor is bij de bepaling van de kostprijs zal men hier eveneens een daling in waar kunnen nemen. Daarnaast is het handig om de actuele premies op zonnepanelen van de overheid te bekijken.

Wat leveren zonnepanelen mij op?

Het rendement, ook wel de opbrengst genoemd, wordt gemeten in kilowattuur (kWh). Met andere woorden de hoeveelheid stroom die men in één uur kan opwekken. Hoe hoger het rendement van een zonnepaneel is des te meer elektrische apparaten hiermee kunnen worden gevoed of hoe meer stroom men aan het lichtnet kan afstaan en hiervoor een vergoeding kan ontvangen. Zie ook onze informatieve pagina over solar.

Hoeveel energie ga je opwekken?
Voordat men tot de aanschaf van een zonnepaneel overgaat is het erg belangrijk te weten hoeveel energie men op wil gaan wekken. Wil men enkel een gedeelte van de elektriciteit in een woning door middel van zonne-energie op gaan wekken dan kan men met een lager rendement volstaan. Indien men echter zoveel stroom op wil wekken dat men ook nog elektriciteit kan verkopen aan een energiebedrijf dan zal men zonnepanelen aan dienen te schaffen met een aanzienlijk hoger rendement. Dit hangt ook weer af van het soort paneel dat je gebruikt.

Het rendement dat staat vermeld op een zonnepaneel is echter het rendement dat onder de meest ideale omstandigheden kan worden behaald. Met andere woorden: op minder zonnige dagen of in de wintertijd zal men dit rendement niet kunnen behalen. Alleen wanneer een dergelijk paneel op de meest ideale plaats wordt geïnstalleerd en de zon uitbundig schijnt kan men het maximale rendement behalen. Bij de aanschaf moet men hiermee terdege rekening houden.

De opbrengst van pv-panelen berekenen

Bij de aanschaf van zonnepanelen dient men met name te letten op de opbrengst die van een bepaald paneel kan worden verwacht. Hierbij geeft de fabrikant in de meeste gevallen aan wat de opbrengst van een bepaald zonnepaneel is onder de meest ideale omstandigheden. Hierbij dient men dan ook rekening te houden bij het kiezen van het meest geschikte paneel in een individuele situatie.

De opbrengst, of rendement, wordt in de regel uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Dit is de hoeveelheid energie die in een uur tijd op kan worden gewekt met behulp van het zonnepaneel (onder de gunstigste omstandigheden). Voor de definitieve aankoop van zonnepanelen is het daarom nodig te weten wat het energieverbruik van een gebouw zal zijn en hoeveel zonnepanelen men nodig zal hebben om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Van kleine tot grote panelen
Vandaag de dag zijn er zonnepanelen in diverse soorten en maten in de handel te verkrijgen. Deze kunnen variëren van kleine zonnepanelen die energie opwekken ten behoeve van bijvoorbeeld een oplader van een mobiele telefoon tot grote zonnepanelen die op daken van bedrijven of woningen dienen te worden geplaatst. Het rendement van de kleine draagbare zonnepaneeltjes is uiteraard aanzienlijk minder dan de exemplaren die bedoeld zijn om een heel gebouw van elektriciteit te voorzien.

In vergelijking tot het verleden hebben de zonnepanelen tegenwoordig per vierkante meter oppervlak een fors groter rendement. Dit is te danken aan technologische ontwikkelingen en nieuwe materialen. Door het hogere rendement zal de consument eerder zijn, of haar, investering terug hebben verdiend. Hierna zal de elektriciteit die door middel van het zonnepaneel wordt opgewekt verder gratis zijn omdat de zonne-energie voor iedereen vrij verkrijgbaar is.

Terugleveren aan het net
Op het moment dat men meer elektriciteit op kan wekken dan men men zelf zal verbruiken dan bestaat de mogelijkheid om deze overtollige stroom te verkopen aan het energiebedrijf. Zonnepanelen met een hoog rendement zullen in dergelijke gevallen uiteraard meer geld opleveren dan exemplaren die maar een beperkt rendement kunnen behalen. Natuurlijk spelen hierbij factoren als de hoeveelheid zon en de plaats van het zonnepaneel een belangrijke rol bij. De opbrengst van een zonnepaneel is echter nooit constant.