Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Terugverdientijd zonnepanelen

Voor iedereen die zonnepanelen aan heeft geschaft is de belangrijkste vraag of de prijzen voor conventionele energie zullen blijven stijgen of dat ze plotseling kunnen gaan dalen. De geldende energieprijzen zijn namelijk van invloed op de tijd die nodig is om de investering, die gedaan is toen men de zonnepanelen aan heeft geschaft, weer terug heeft verdiend. Zijn de prijzen voor elektriciteit immers hoog dan zal men per maand meer geld besparen door het gebruik van zonnepanelen.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Wat bedoelen we met de terugverdientijd?

De zogenaamde terugverdientijd is dus niets anders dan de tijd die men erover doet om een gedane investering terug te kunnen verdienen doordat men op reguliere energiekosten kan besparen of deze helemaal niet meer hoeft te maken. Een ander factor die invloed in zal oefenen op deze terugverdientijd is de prijs die men voor een bepaald systeem heeft betaald. Was een systeem bijvoorbeeld erg duur maar kan het slechts een laag rendement / vermogen leveren dan zal de terugverdientijd aanzienlijk langer zijn dan op het moment dat men een voordelige aankoop heeft kunnen doen. Is het rendement in een dergelijk geval ook nog eens hoger dan zal dit de terugverdientijd nog verder kunnen terugbrengen.

Na het verstrijken van de terugverdientijd begint men, in feite pas, met het echte verdienen door het opwekken van zonne-energie. Het systeem is immers afbetaald en men kan dus het gratis zonlicht gaan gebruiken om in aan de energievraag te kunnen voldoen. Hiervoor hoeft men dan echter niets meer te betalen en is elke kWh stroom die men opwekt kosteloos. Indien men dan ook zoveel elektriciteit maakt dat er sprake is van een overschot dan heeft men zelfs winst wanneer men deze stroom aan het energiebedrijf kan verkopen. Een van de vele voordelen van zonnepanelen.

Het verwachtte rendement op pv-panelen

Als men uitgaat van het gegeven dat een zonnepaneel gemiddeld zo’n dertig tot veertig jaar mee kan gaan dan zal men in een gunstig geval zeker een decennium gratis energie op kunnen wekken. Bij de aanschaf van een zonnepaneel dient men wel al rekening te houden met een te verwachten terugverdientijd. Zou deze namelijk te lang worden dan zou de aanschaf van een dergelijk systeem wellicht alleen maar gunstig zijn voor het milieu.