Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Kosten zonnepanelen mei 2024

Het is niet eenvoudig om een eenduidige prijs te noemen voor een zonnepaneel. Zo heeft elke fabrikant eigen prijzen voor de verschillende types zonnepanelen maar ook per verkooppunt kan er het nodige prijsverschil waar te nemen zijn. Niet elk bedrijf wil immers een even grote winstmarge op zijn producten hebben als de concurrent. Om er zeker van te zijn dat men voor een zonnepaneel of een compleet systeem niet teveel betaald is het aan te raden eerst bij verschillende bedrijven één of meerdere offertes aan te vragen. Door deze naast elkaar te leggen en onderling goed te vergelijken kan men vaak snel zien welk bedrijf de benodigde zonnepanelen voor de laagste prijs aan kan bieden.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Wat kosten pv-panelen in België?

Een aantal bedrijven rekent voor de installatie van de zonnepanelen zelfs nog een meerprijs. Ook hiermee dient men bij een aankoop rekening te houden en deze in te calculeren in het uiteindelijke kostenplaatje. Zo kan het voorkomen dat een bepaald bedrijf wellicht iets meer vraagt voor de zonnepanelen maar de installatie gratis uitvoert terwijl de concurrent voordelige zonnepanelen aanbiedt maar wel een meerprijs in rekening brengt voor installatie- en montagekosten van het systeem.

Het aanschaffen van een systeem van zonnepanelen is iets dat men niet elke dag doet en waarmee in de regel veel geld gemoeid is. Het vooraf goed oriënteren zal dan ook zeker vruchten af gaan werpen. Verder kan men de kosten die een dergelijke investering met zich meebrengt verlagen door een beroep te doen op de subsidieregelingen of de fiscale voordelen die door de overheid in het leven zijn geroepen. Waar men precies recht op heeft kan per gemeente of provincie verschillen. Door hier eveneens goede informatie over in te winnen kan men het kostenplaatje aanzienlijk aantrekkelijker maken.

Steeds kortere terugverdientijd
Doordat men minder, of geen, kosten meer hoeft te maken voor het gebruik van stroom van het openbare lichtnet zal men ook een forse kostendaling op de energienota waar kunnen nemen. Is de terugverdientijd van de zonnepanelen eenmaal verstreken dan wekt men als het ware gratis energie op en heeft men alleen nog maar voordeel van de zonnepanelen. De zon schijnt immers altijd gratis.

De kostprijs van zonnepanelen

Het ontwikkelen van zonnepanelen en de productie ervan kost veel tijd en met name ook handen vol met geld. De fabrikant van zonnepanelen dan ook door gaan berekenen aan de mensen die zijn product afnemen. Ondanks dit gegeven is het moeilijk om een eensluidende prijs te kunnen geven voor de aanschaf van een zonnepaneel of een compleet werkende installatie om zonne-energie mee op te kunnen wekken.

De uiteindelijk prijs die een consument van een zonnepaneel moet gaan betalen is namelijk afhankelijk van een aantal aspecten zoals het gebruikte materiaal, de kwaliteit van dit materiaal, de verwachtte levensduur, de kosten voor de ontwikkeling en de productie van het zonnepaneel maar ook de winstmarge die zowel de producent als de verkoper op het zonnepaneel hebben gezet. Verder zijn losse zonnepanelen in de regel relatief duurder dan wanneer men een compleet systeem aanschaft waarmee men niet alleen zonlicht op kan vangen maar ook om kan zetten in bruikbare stroom.

Hoeveel panelen heb ik nodig?
Een andere factor die niet uit het oog mag worden verloren is het oppervlak zonnepaneel dat men nodig heeft om aan de elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen. Door een berekening te maken van de hoeveelheid energie die men normaal gesproken verbruikt en het rendement dat een zonnepaneel kan leveren kan men bepalen hoe groot het oppervlak van de zonnepanelen dient te zijn. Hierbij moet men bovenal bedenken dat het rendement dat door de producent wordt aangegeven is gebaseerd op de meest ideale omstandigheden waarin een zonnepaneel wordt gebruikt.

Aantal zonuren per dag
Kortom: het rendement dat op een zonnepaneel staat vermeld gaat uit van een positie op de zonnigste zijde van een gebouw en een ideaal aantal zonuren per dag. Aangezien in ons land een dergelijk situatie zich nauwelijks voordoet zal men rekening moeten houden met extra capaciteit bij de aanschaf van zonnepanelen. Verder zal men in een aantal gevallen nog extra kosten moeten maken voor bevestigingsmaterialen, kabels, een omvormer en een eventuele installatie die door een deskundige wordt uitgevoerd. Hoewel een installateur vaak forse bedragen in rekening brengt is het af te raden hierop te bezuinigen. Een onjuiste installatie kan immers rendementsverlies en zelfs schade aan de installatie tot gevolg hebben.