Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

EPC – energieprestatiecertificaat Woning

Het energieprestatiecertificaat wordt kortweg aangeduid met de letters “EPC”. Dit document informeert de kandidaat-kopers en kandidaat huurders over de energiezuinigheid van de woning en geeft een idee van de te verwachten energiefactuur. Op een EPC worden tevens aanbevelingen voor energiezuinige maatregelen vermeld, die een stimulans of leidraad kunnen zijn om energie-besparende en dus kostenbesparende investeringen … Read more

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Woningen met een A-label zijn het energie zuinigst en dit loopt tot G-label het minst zuinig. Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren en is maximaal 10 jaar geldig. Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is een … Read more

Wat zijn alternatieve warmtebronnen?

Warmtepompen zijn als modern verwarmingssysteem een toekomstzeker alternatief voor olie-of gasverwarming en daarmee een zinvolle ondersteuning voor thermische zonne-installaties –vooral in de winter. U draait het principe van de koelkast om: niet de binnenste warmte onttrekken, om het te koelen, maar aan de omgeving warmte onttrekken, om te verwarmen. In een warmtepompcircuit circuleert een koudemiddel. … Read more

Hoe werkt overstappen van energieleverancier in België?

Overstappen energieleverancier in België? U kan in België zelf beslissen van wie u stroom en aardgas ontvangt. Sinds 1 juli 2003 is de liberalisering van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt een feit. De Waalse markt en Brussel werden op 1 januari 2007 vrijgemaakt. Door deze vrijmaking staat het elke Belgische consument vrij om zijn energieleverancier … Read more