Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Hoe werkt overstappen van energieleverancier in België?

Overstappen energieleverancier in België?
U kan in België zelf beslissen van wie u stroom en aardgas ontvangt. Sinds 1 juli 2003 is de liberalisering van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt een feit. De Waalse markt en Brussel werden op 1 januari 2007 vrijgemaakt. Door deze vrijmaking staat het elke Belgische consument vrij om zijn energieleverancier te kiezen en bent u dus niet langer gebonden aan een energieleverancier uit uw regio. Veranderen naar een andere energieaanbieder mag wanneer en zo vaak u maar wilt. Voor het overstappen zelf betaalt u in principe geen kosten tenzij u voor een bepaalde termijn vast hangt. U kiest best de energieleverancier die voor u het voordeligste uitkomt en waar u zich het best geholpen door voelt. Neem volgende aandachtspunten door bij het overstappen naar een andere energieleverancier.

Procedure overstappen naar een nieuwe leverancier
Als u wil overstappen naar een andere energieleverancier, dan hoeft u zich in principe alleen maar aan te melden bij uw nieuwe stroomleverancier van elektra en gas. Uw nieuwe energieleverancier zorgt dan op haar beurt dat de verdere procedure in gang wordt gezet en verzorgt daarna de verdere afhandeling van het hele overgangsproces. Tijdens het veranderen van energieleverancier, blijft u uiteraard stroom en aardgas ontvangen zoals u gewend bent. De nieuwe energieleverancier stuurt dan vervolgens uw aanvraag naar uw netbeheerder.

Elia is de Belgische netbeheerder voor elektriciteit van het landelijke hoogspanningsnetwerk – alles van 150 tot en met 380 kV – en een groot gedeelte van het netwerk voor middenspanning. De netwerkbeheerder Fluxys verzorgt dan weer het landelijke transport en opslag van aardgas. Daarnaast zijn er maar liefst 16 verschillende distributienetbeheerders voor elektriciteit en (in Vlaanderen) 10 beheerders voor aardgas.

In het Vlaamse gewest worden deze overkoepeld door Eandis en Fluvius, in het gewest Brussel door Sibelga en in het Waals gewest door ORES. Als filiaal van de acht distributienetbeheerders van de gemengde sector in Wallonië is ORES, anno 2011, de enige operator, die verantwoordelijk is voor het geheel van zowel de beheers- en exploitatietaken voor de distributienetten voor stroom en aardgas van die distributienetbeheerders.

De netbeheerder controleert op haar beurt uw aanvraag, informeert alle betrokken partijen en geeft dan de meterstanden door aan zowel uw huidige en nieuwe energieleverancier. Van uw oude energieleverancier ontvangt u tenslotte een eindafrekening. Uw nieuwe energieleverancier stuurt het nieuwe contract en stelt uw nieuwe termijnbedrag (voorschotnota) vast.

Bij het overstappen energieleverancier geeft uw best ook de meterstanden door aan uw huidige energieleverancier. U ontvangt dan een zogenaamde eindafrekening op basis van de door u gemeten meterstanden. Doet u dit niet, dan worden uw meterstanden geschat. Dit kan (vaak negatieve) gevolgen hebben voor uw eindafrekening bij uw huidige leverancier en bij het overgaan naar een andere energieaanbieder op het bedrag van uw nieuwe voorschotfactuur bij u nieuwe energieleverancier. Wees gewaarschuwd!

Leave a Comment