Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Wat zijn alternatieve warmtebronnen?

Warmtepompen zijn als modern verwarmingssysteem een toekomstzeker alternatief voor olie-of gasverwarming en daarmee een zinvolle ondersteuning voor thermische zonne-installaties –vooral in de winter. U draait het principe van de koelkast om: niet de binnenste warmte onttrekken, om het te koelen, maar aan de omgeving warmte onttrekken, om te verwarmen. In een warmtepompcircuit circuleert een koudemiddel. De warmte van een bron (lucht/water of glycol-water/water) wordt bij de verdamper op het koudemiddel overdragen. Vanwege zijn bijzondere fysische eigenschappen verdampt het.

Het wordt dan als gas door een compressor samengeperst en daardoor weer verwarmd. Deze warmte wordt in de condensor afgegeven en naar het verwarmingssysteem van het huis gebracht. Daarbij koelt het koudemiddel af en wordt vloeibaar. Bij de expansieklep wordt de oorspronkelijke druk weer tot stand gebracht en het koelmiddel ontspant zich. Het stroomt terug in de verdamper en het proces begint opnieuw.

Zonnethermie
Zonnethermie maakt zonnewarmte bruikbaar voor elke woning
Het verstandig omgaan met energiebronnen en nieuwe vormen van energiewinning zijn de belangrijkste doelstellingen van deze en volgende generaties. Energie is in overvloed aanwezig in de natuur. Groene Energie bevindt zich in de lucht, in de aarde of het bereikt ons het hele jaar door in de vorm van zonnestralen. Met een zonnewarmte-installatie kan iedereen de zon effectief gebruiken om energie te winnen en warmte te produceren. Daardoor verlaagt u langdurig uw verwarmingskosten en doet u tegelijkertijd de waarde van uw onroerend goed stijgen.

Met een zonnewarmte-installatie voor de opwarming van sanitair water kunt u maar liefst 70% van de hiervoor benodigde energie produceren. Bij een installatie, die als verwarmingsondersteuning dient, bedraagt dit maar liefst 30% en meer van de totale verwarmingsenergie. Dit betekent voor u dat u grotendeels onafhankelijk bent van olie en gas. En dit betekent ook dat de milieuonvriendelijke CO2 –emissies van uw woning in dezelfde verhoudingen worden verlaagd.

Zonneboiler
Wist je dat warm water overeenkomt met 25% tot 35% van je maandelijkse energiefactuur? Dankzij de zonneboiler is dit verleden tijd! Milieuvriendelijk warm water is dankzij de vele premies en een meer dan ooit interessante prijs toegankelijk voor vrijwel iedereen. Zonneboilers hebben de reputatie één van de groenste soorten energie te zijn. Ze zijn heel milieuvriendelijk, hebben een hele lange levensduur wanneer je ze goed onderhoud en verliezen vrijwel geen rendement naarmate de jaren.Een zonneboiler zit eigenlijk eenvoudiger in mekaar dan je denkt en bestaat uit slechts vier onderdelen: de zonnecollector, besturingssysteem, pomp en opslagtank. Deze onderdelen staan in verbinding met elkaar met koperen buizen welke ervoor zorgen dat de warmte goed wordt getransporteerd.

Leave a Comment