Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Hoe werkt de belgische energiemarkt?

Sinds 2007 is onze energiemarkt helemaal vrijgemaakt. Dat betekent voor u als consument dat u kunt kiezen uit diverse afnemers die stroom en aardgas leveren.

Wie doen mee op de energiemarkt wat elektriciteit betreft?
Om te beginnen uzelf als afnemer. U kiest de energieleverancier die bij u past. Daarna komt de energieverkoper aan de beurt. Deze koopt eerst elektriciteit bij een producent en verkoopt die energie weer aan u. Verder moet de energieverkoper zorgen voor de optimale levering, een optimale dienstverlening en transparante facturen. Daarnaast onderscheiden we nog onderstaande partijen:

 1. De transportbeheerder. Deze zorgt voor het transport van de elektriciteit.
 2. De distributienetbeheerder. Vervoert elektriciteit naar de eindafnemers. Is verder verantwoordelijk voor de uitbouw, onderhoud en beheer van het distributienet.
 3. Het meterbedrijf. Verzamelt meetgegevens van de klanten en alleen de energieverkoper kan over de meetgegevens beschikken.
 4. De regulatoren. Zij controleren of alle spelers zich houden aan de vastgelegde normen en aan de eisen wat de kwaliteit betreft.

Wie doen mee op de energiemarkt wat aardgas betreft?

 1. U als afnemer.
 2. De aardgasproducenten. In ons land wordt geen gas gewonnen. Al ons aardgas wordt ingevoerd.
 3. De invoerders. Zij halen gas uit het buitenland en hebben daarmee langlopende contracten.
 4. De vervoeronderneming. Zorgt voor vervoer van gas onder hoge druk. Staat ook in voor de exploitatie. Verder ook garant voor het onderhoud en de ontwikkeling van de infrastructuur wat betreft het vervoer van aardgas.
 5. Aardgasnetbeheerders. Zorgen voor gas vanuit het vervoernet tot bij de afnemer.
 6. Aardgasleveranciers. Deze verkopen het aardgas.
 7. Het meterbedrijf. Verzamelt meetgegevens en alleen uw aardgasverkoper kan daar over beschikken.

Belangrijk om te weten!
U als klant ontvangt alleen een factuur van uw energieleverancier maar nooit van transportbedrijven, van het meterbedrijf en van de regulatoren. De vergoedingen voor deze diensten zitten verwerkt in uw energiecontract en tarieven.

Leave a Comment