Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Wat is luchtdicht bouwen?

Zowel in bestaande woningen als in nieuwbouw begint luchtdicht bouwen steeds meer aan populariteit te winnen. Dat komt onder andere door de enorme energiebesparing die hiermee te realiseren valt zonder hoge kosten te maken. Maar wat is luchtdicht bouwen eigenlijk?

Wat is luchtdicht bouwen?
Elke ‘gewone’ woning verliest ongeveer 30-40% van zijn energie aan luchtstroom uit kieren en naden. Vooral in de winter veroorzaakt tocht veel energieverlies door het verlies van warmte uit de woning. Luchtdicht bouwen bestaat in twee varianten: in nieuwbouw worden kieren en naden voorkomen door alles exact passend te maken, in bestaande bouw worden tijdens renovatie alle kieren en naden stevig gedicht. Hierdoor wordt de luchtdoorstroming afgesneden en verliest de woning beduidend minder energie. Besparen op gas en elektriciteit is op deze manier heel eenvoudig.

Energie- en kostenbesparing
Zoals reeds gezegd kunt u flink wat energie besparen door de methode van het luchtdicht bouwen. Wanneer dit wordt gedaan bij nieuwbouw, levert luchtdicht bouwen nauwelijks extra kosten op. Daarom is het bijzonder voordelig om hier al in de bouwplannen rekening mee te houden. Maar ook in bestaande bouw is het de moeite waard om na te denken over luchtdicht bouwen. Want hoeveel zin heeft het aanleggen van isolatie, als er overal luchtstroming bestaat door kieren en naden?

Condensatie- en vochtproblemen oplossen
Luchtdicht bouwen heeft nog een groot voordeel, dat vaak niet wordt onderkend. Vooral in de winter is er sprake van warme, vochtige lucht in huis en koude, droge lucht buitenshuis. Wanneer de koude lucht naar binnen komt door naden en kieren, condenseert op deze plaatsen het vocht uit de warme lucht. Het gecondenseerde vocht veroorzaakt allerlei problemen, van schimmel tot houtrot. Hebt u vaak vochtproblemen in huis, dan kan luchtdicht bouwen deze problemen voor een belangrijk deel beperken en voorkomen. Zolang er geen koude luchtstroom van buiten naar binnen komt, ontstaan er geen condensatieplekken meer bij de naden en kieren.

Brandveiligheid
Een extra en relatief onbekend pluspunt van luchtdicht bouwen is de bevordering van de brandveiligheid. Wanneer er brand uitbreekt, betrekt het vuur zuurstof van binnen en buiten het huis. Is een huis gebouwd met veel naden en kieren, dan zal een vuur vrij snel branden omdat er veel zuurstof wordt aangezogen. In een luchtdicht gebouwde woning kan de felheid en ontwikkeling van een brand echter wel met 35% worden vertraagd omdat de brand geen extra zuurstof van buiten het huis krijgt toegevoerd. Hierdoor is de kans veel groter dat het vuur tijdig kan worden geblust.

Conclusie
Zoals we hebben gezien heeft luchtdicht bouwen diverse voordelen voor zowel bestaande woningen als nieuwbouw. Heeft luchtdicht bouwen eigenlijk wel nadelen? Normaal gesproken beginnen we nu een berekening hoe duur het in feite wordt om luchtdicht te bouwen. Echter, in de praktijk blijkt dat luchtdicht bouwen bij renovaties niet duurder is dan het aanbrengen van isolatie. Daarnaast is luchtdicht bouwen bij nieuwbouw nauwelijks duurder, mits dit tijdig in het bouwplan is opgenomen. Zodoende is luchtdicht bouwen niet alleen bijzonder voordelig wat betreft de te behalen effecten, maar ook wat betreft de eerste aanleg.

Leave a Comment