Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Hoe kan ik een huis verwarmen?

n ons land kent men doorgaans meer dagen dat het minder warm is dan dat men het zonder enige vorm van verwarming kan stellen. Al millennia lang is de mens overigens al bezig om verblijven en woningen te verwarmen. Gebruikte men in het begin alleen nog maar een open vuur, al snel werden er stookplaatsen gecreëerd waar men zich niet alleen kon verwarmen maar ook voedsel kon bereiden en warm water kon maken.

Een woning verwarmen?

Vandaag de dag kan men een woning, maar ook andere gebouwen en verblijven, op een groot aantal verschillende manieren verwarmen. In de westerse wereld maakt men doorgaans geen gebruik meer van open vuren om plaatsen te verwarmen, zoals bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden nog wel veelvuldig gebeurt. In de meer ontwikkelde landen maakt men doorgaan gebruik van kachels, haarden en centrale verwarmingsinstallaties om huizen en andere gebouwen te kunnen verwarmen.

Verwarmingsbronnen
In de meeste gevallen is er dan ook geen sprake meer van een stookplaats waar men zowel zich kan verwarmen als waar men het voedsel bereidt en het water kookt. Elke ruimte in een gebouw is in veel gevallen voorzien van een eigen verwarmingsbron of van één of meerdere radiatoren die behoren tot de centrale verwarmingsinstallatie. Op een vaste plaats in het pand kan men met behulp van een thermostaat de gewenste binnentemperatuur instellen. De verwarmingsketel zal net zolang warmte produceren totdat deze temperatuur bereikt is.

Van vroeger naar nu
Hoewel er van oudsher gebruik werd gemaakt van een verbrandingsproces om warmte op te kunnen wekken zijn er tegenwoordig ook een aantal andere manieren bijgekomen om warmte te kunnen genereren. In de eerste plaats gebruikte men enkel hout als brandstof maar toen de fossiele brandstoffen steeds eenvoudiger konden gewonnen werden deze steeds vaker aangewend bij het verwarmen en later bij het opwekken van elektriciteit.

Duurzame energie om woningen te verwarmen

Daarnaast kan men vandaag de dag ook een pand verwarmen door gebruik te maken van zonne-energie en windenergie. De zon kan daarbij zowel direct als indirect als warmtebron fungeren. Door middel van een zonnecollector kan water worden opgewarmd terwijl zonnepanelen elektriciteit op kunnen wekken die een verwarmingstoestel als voeding kan gaan gebruiken. Milieuvriendelijke en duurzame energie is tegenwoordig erg populair.

Leave a Comment