Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Wat is warmte?

In de natuurkunde wordt warmte gezien als een vorm van energie die als gevolg van een verschil in temperatuur door een medium stroomt dat warmtegeleidend is. Warmte is dus geen stof die men aan kan duiden in aantallen maar wel kan men warmte in Joules uitdrukken. Hierbij is de Joule dan de hoeveelheid energie die nodig is om een bepaald object onder druk van 1 Newton te kunnen verplaatsen over een afstand van 1 meter. Op het moment dat men echter warmte gebruikt in de zin van elektrische energie dan wordt veel vaker de eenheid kilowattuur gebruikt.

Hoe werkt warmte?

Op aarde krijgt men de meeste warmte van de zon. Direct zullen immers de zonnestralen het aardoppervlak en het oppervlaktewater verwarmen terwijl indirect de zon ervoor zorgt dat bomen en planten kunnen groeien waarin eveneens warmte op ligt geslagen. Zo zijn fossiele brandstoffen niets meer of minder dan bomen en planten die zijn gaan rotten en onder hoge druk op elkaar zijn geperst diep in de bodem. Zodra men deze dus gebruikt als brandstof dan komt de zonnewarmte ervan weer vrij. Een warmtepomp is een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief.

Hoe gebruiken wij warmte?

Al eeuwenlang wordt door de mens warmte gebruikt om zichzelf te kunnen warmen maar ook om voedsel op te bereiden en zichzelf mee te wassen en de leefomgeving mee schoon te maken. Kortom: warmte is niet meer weg te denken uit het leven van de mens. Tegenwoordig is energie om warmte mee op te wekken steeds duurder geworden waardoor men opzoek is gegaan naar alternatieve manieren om zowel gebouwen als water te kunnen verwarmen.

Warmtebronnen

Zeker in de westerse landen treft men in nagenoeg alle gebouwen wel een verwarmingsinstallatie aan waarmee men, met name in de koudere maanden van het jaar, de woning verwarmd. Een andere voorziening die in de meeste gebouwen aanwezig is, is warm water voor gebruik in de badkamer en in de keuken. Om de warmte op te kunnen wekken gebruikt men doorgaans aardgas, elektriciteit, stookolie, hout of steenkolen als brandstof. Om het milieu echter te kunnen ontzien en op kosten te kunnen besparen worden door steeds meer mensen duurzame vormen van energie hiervoor gebruikt zoals bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie.

Leave a Comment