Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Wat zijn de kosten van mazout?

De prijs van één liter mazout is vrijwel elke dag anders. Deze mazoutprijs is namelijk afhankelijk van een aantal factoren die van dag tot dag kunnen wijzigen zoals bijvoorbeeld de prijs die er op de wereldmarkt voor één vat ruwe aardolie betaald dient te worden. Verder heeft de overheid van België bepaald wat de maximale hoogte mag zijn van het bedrag dat een leverancier van brandstoffen voor één liter mazout mag rekenen. Dit wordt de dagprijs van de mazout genoemd.

De prijzen van mazout

Maar ondanks de vaststelling van deze prijs zijn er maar weinig klanten die ook daadwerkelijk dit bedrag voor een liter mazout zullen moeten betalen. Zeker op het moment dat men een aanzienlijke hoeveelheid mazout in ;één keer van één en dezelfde leverancier afneemt dan zal deze vaak een korting vaststellen. Een dergelijke korting zal in vrijwel alle gevallen weer worden gegeven in een aantal eurocents per liter mazout. Hoewel dit om slechts enkele centen per liter gaat kan dit bij een behoorlijk aantal liters toch voor een aardig kortingsbedrag zorgen.

De meeste mensen die een verwarmingsinstallatie bezitten die op mazout wordt gestookt zullen slecht één of enkele malen per jaar hun voorraad mazout aanvullen. Juist vanwege de relatief grote hoeveelheid mazout die men afneemt is de leverancier eerder geneigd om een korting te verrekenen dan wanneer men slechts enkele liters brandstof af zou nemen. Wat het exacte bedrag is dat men uiteindelijk voor een liter mazout moet betalen hangt verder nog af van de soort mazout die men heeft gekocht. Zo is de zware stookolie aanzienlijk duurder dan de lichtere varianten of de dieselolie.

De Belgische overheid heeft op de meer vervuilende brandstoffen zoals dus ook op de zware stookolie extra hoge accijnzen en heffingen gezet. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen die het milieu op ernstige wijze vervuild ook meer zal betalen dan op het moment dat men een brandstof gebruikt waarbij de vervuiling relatief laag is. De overheid gaat hierbij als het ware uit van het principe: de vervuiler betaald. Voor de zeer vervuilende mazout zal meer moeten worden betaald dan voor een schonere variant. Ons advies: kies voor duurzame energie.

Leave a Comment