Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

EPC – energieprestatiecertificaat Woning

Het energieprestatiecertificaat wordt kortweg aangeduid met de letters “EPC”. Dit document informeert de kandidaat-kopers en kandidaat huurders over de energiezuinigheid van de woning en geeft een idee van de te verwachten energiefactuur. Op een EPC worden tevens aanbevelingen voor energiezuinige maatregelen vermeld, die een stimulans of leidraad kunnen zijn om energie-besparende en dus kostenbesparende investeringen uit te voeren. Hierbij wordt gefocust op dakisolatie, vervanging van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing en een goed presterende verwarmingsketel. Op een EPC wordt de energie-score van de woning vermeld (uitgedrukt in kWh/m²). Een kengetal of het zogenaamde E-peil drukt de energieprestatie van de woning uit. Deze energie-score wordt op het EPC weergegeven op een kleurenbalk zodat men in een oogopslag ziet of de woning energiezuinig is (groene zone) of niet (rode zone). De energiescores worden voorgesteld op een schaal van 0 tot 700. Hoe lager dit getal, hoe beter de woning presteert op vlak van energie-zuinigheid.

De EPC waarde blijft 10 jaar geldig

Als de verkoper in tussentijd verbeteringswerken heeft aangebracht die de energie-prestatie van de woning verbeteren, kan het nuttig zijn een nieuw EPC te laten opmaken, zodat kandidaat-kopers kunnen overtuigd worden van het energie-zuiniger karakter van de tekoopgestelde woning. Het EPC is enkel noodzakelijk bij de zuivere verkoop of verhuur van de woning en niet bij een uit onverdeeldheid treding, een regeling in het kader van een echtscheiding, een inbreng in de huwgemeenschap, de opmaak van een basisakte voor een appartementsgebouw, ruiling etc.

EPC voor huisvesting

Een EPC (residentiele gebouwen) heeft telkens betrekking op 1 enkele wooneenheid waarbij het onroerend goed beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te kunnen functioneren. Dit betekend dat de wooneenheid minstens beschikt over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette. Bijvoorbeeld: eengezinswoningen, woningen waarvan de beroepspraktijk of het winkelgedeelte kleiner is dan 800 m³, appartementen, serviceflats, vakantiehuizen, studio’s, beschut wonen. Voor appartementsgebouwen moet voor elk appartement of studio dat verhuurd of verkocht wordt een energieprestatiecertificaat worden opgemaakt. Voor een collectief woongebouw zoals gebouwen met studentenkamers (zonder eigen toilet, douche of bad en keuken of kitchenette) volstaat 1 EPC voor het hele gebouw. Ook indien de woning is bestemd om afgebroken te worden of volledig te worden gerenoveerd, blijft een EPC noodzakelijk. Er zijn met andere woorden geen uitzonderingen mogelijk zoals bij de keuring van oude elektrische installaties.

Wat doet de energiedeskundige?

Een EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A, die door de Vlaamse overheid is erkend. De energiedeskundige komt ter plaatse de woning inspecteren. Hij/zij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, het isolatiemateriaal, de verwarmingsinstallatie, de oriëntatie van de woning en zonnepanelen. Bij de opmaak van een EPC wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de woning en niet met het gebruiksgedrag van de bewoners. Het werk en/of de tijd die een energiedeskundige dient te besteden om een EPC voor te bereiden, is aanzienlijk eenvoudiger en/of korter wanneer er correcte bouwplannen aanwezig zijn. In de meeste gevallen zal een EPC alsdan ook goedkoper zijn dan wanneer er geen dergelijke plannen voorhanden zijn. De gegevens worden vervolgens verwerkt in een speciaal software-programma om de energie-score te berekenen.

Wie betaalt het EPC?

Bij verkoop moet de eigenaar op eenvoudig verzoek van de kandidaat-koper een geldig EPC voorleggen en draagt hij het origineel van dit EPC aan de koper over. De verkoper draagt de kosten van het EPC behoudens afwijkende overeenkomst in de verkoopsovereenkomst. Bij verhuur moet de eigenaar op eenvoudig verzoek van de kandidaat-huurder een geldig EPC kunnen voorleggen en draagt hij bij het aangaan van de nieuwe huurovereenkomst een kopie van dit EPC aan de huurder over. Het huurcontract kan bepalen dat de huurder de kosten van een EPC draagt.

Sancties bij afwezigheid van een EPC

Indien bij de notariële akte van de verkoop blijkt dat er geen geldig EPC is, is de notaris gehouden het Vlaams Energieagentschap (kortweg “VEA”) hiervan in te lichten. Als bij controle blijkt dat de verkoper of de verhuurder niet over een geldig EPC beschikt, of wanneer dit EPC niet wordt overgedragen aan de koper of de huurder kan het Vlaams Energieagentschap een administratieve geldboete opleggen, variërend van €500 tot €5.000 euro, afhankelijk van het type gebouw, het beschermd volume of de bruikbare vloeroppervlakte.

Leave a Comment