Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Woning verwarmen met een warmtepomp

Het verwarmen van een woning kost de laatste jaren steeds meer geld. Dit is te wijten aan de sterke stijging die de prijzen van energie hebben doorgemaakt onder invloed van de alsmaar stijgende olieprijzen op de wereldhandel. Het gevolg van deze alsmaar groeiende kostenpost is dat men op zoek gaat naar alternatieven om energie op te kunnen wekken. Een van de mogelijkheden om te besparen op de energiekosten is door gebruik te gaan maken van een warmtepomp bij het verwarmen van de woning.

Wat is een warmtepomp ook alweer?
Een warmtepomp is een toestel dat warmte uit grond- of oppervlakte water, de buitenlucht of de buitenlucht kan halen. Bovendien heeft men hierbij genoeg aan een beperkte hoeveelheid energie om een grotere hoeveelheid warmte te kunnen verkrijgen. In de warmtepomp wordt het water of de lucht namelijk samengeperst waardoor er niet alleen een hogere druk ontstaat maar ook een hogere temperatuur. Van deze verhoging van temperatuur maakt men vervolgens gebruik om een woning mee te verwarmen.

Hoe krijg ik warmte in mijn huis?
De opgewekte warmte wordt voor deze toepassing namelijk overgedragen aan het water dat zich in de leidingen van het verwarmingssysteem bevindt. Dit water zal dan, zoals ook gebeurt bij een verwarmingssysteem dat gebruik maakt van een verwarmingsketel, via de leidingen in de diverse radiatoren worden gepompt. In deze radiatoren vindt de eigenlijke opwarming van de woning plaats omdat er daar afgifte van warmte door het water aan de te verwarmen omgeving plaatsvindt. Het afgekoelde water zal vervolgens weer door een aantal afvoerleidingen naar het punt worden gevoerd waar dit door de warmtepomp opnieuw kan worden opgewarmd.

Besparen op de energierekening met een warmtepomp

Door een warmtepomp te gebruiken met voldoende capaciteit is het mogelijk om fors te besparen op de verwarmingskosten van een woning. Men hoeft namelijk maar een gering deel van de energie (meestal elektriciteit afkomstig van het openbare lichtnet) aan te kopen om daar de rest van de warmte mee op te kunnen wekken. Zeker in woningen waar voldoende aandacht is besteed aan isolatie kan men per jaar een aantal honderd euro’s op deze manier besparen. De grote investering voor de aankoop van de warmtepomp zal dan ook in een korte tijd weer terug zijn verdiend.

Leave a Comment