Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Prijzen Stookolie

Op het moment dat men iedere dag de dagprijs van stookolie op zou zoeken dan zou men al snel merken dat deze vrijwel elke dag verandert. Deze prijsveranderingen hebben met een aantal verschillende factoren te maken. Zo is de dagprijs van de stookolie onder andere afhankelijk van de prijs van een vat ruwe olie zoals deze op de wereldmarkt berekend wordt. De oliemarkt is op haar beurt echter weer sterk te beïnvloeden door een groot aantal andere factoren van buitenaf zoals bijvoorbeeld de politieke situatie in de gebieden waar de olie doorgaans gewonnen wordt. In een groot deel van alle gevallen wordt de aardolie namelijk gewonnen in regio’s waar er sprake is van een politieke situatie die niet als erg stabiel kan worden beschouwd. Al bij relatief kleine problemen op het politieke vlak kan dit voor soms erg grote gevolgen zorgen voor wat betreft de olie- en dus ook de stookolieprijs. Maar eveneens de oliereserves die verspreid over de wereld maar zelfs ook per land of regio aanwezig zijn hebben invloed op de hoogte van de stookolie-tarieven. Soms is de vraag namelijk aanzienlijk groter dan de producenten van stookolie aan kunnen of willen bieden wat ertoe kan leiden dat de prijzen in de lift terecht komen.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Tariefschommelingen olie [jaar]

Toch is de dagprijs van stookolie die onder andere op het internet en in de kranten wordt vermeld niet altijd de daadwerkelijk prijs die de consument moet betalen voor elke liter stookolie die aan wordt geschaft. Bij een aantal leverancier kan men immers als consument kunnen profiteren van bepaalde kortingen en zo nu en dan van aanbiedingen waardoor het stookolietarief per aangekochte liter weer zal dalen. Het kopen van relatief grote hoeveelheid stookolie zorgt er eveneens dikwijls voor dat de consument een lagere totaal prijs van de stookolie hoeft te betalen. De dagprijs voor stookolie kan dan eerder als een soort maximumprijs worden beschouwd die mag worden gerekend voor een liter brandstof. Doordat men hooguit enkele keren per jaar een grote hoeveelheid stookolie aanschaft is het aan te bevelen om de prijzen bij diverse aanbieders goed te vergelijken om het meeste voordeel te krijgen. Lees over over het speciale fonds in België.


Dagprijs stookolie maart 2024

Op de officiële dagprijs van stookolie wordt in de meeste gevallen wel een bepaalde soort korting gegeven waardoor men niet echt meer van een echte dagprijs kan spreken maar eerder van een vorm van een maximumprijs die voor een liter stookolie mag worden gevraagd door een leverancier. Stookolie en aanverwante producten hebben een prijs die vrijwel iedere dag kunnen veranderen. In een groot aantal gevallen kan men de dagprijs van stookolie wel op speciale websites op het internet vinden of in een aantal verschillende dagbladen. Aangezien alle vormen van stookolie worden gemaakt uit ruwe aardolie speelt ook de prijs van een vat ruwe olie een erg belangrijke rol bij de bepaling van de prijs die wordt gerekend voor een liter van deze brandstof. De olieprijs is afhankelijk van tal van factoren die de dikwijls niet eens direct iets met de productie van de olie en de verschillende olieproducten te maken hebben zoals bijvoorbeeld de politieke situatie in de regio waar de olieproductie plaatsvindt. Een onstabiele sfeer kan de prijs van een vat ruwe olie immers flink omhoog brengen wat tot gevolg heeft dat ook de dagprijs van stookolie na enige tijd hoger zal gaan worden.

Korting op olie in België

Doordat de grootste groep gebruikers van stookolie de brandstof in relatief grote hoeveelheden inkopen kan een leverancier een korting aanbieden waardoor de stookolie per liter een behoorlijk stuk lager uit kan vallen dan de officieel vastgestelde dagprijs. Zou men slechts één of enkele liters stookolie aanschaffen dan zou het niet mogelijk zijn om van deze korting te profiteren. Men zou dan waarschijnlijk wel de dagprijs van de stookolie moeten gaan betalen. Deskundigen op dit gebied verwachten dat de dagprijs van de stookolie in de toekomst alleen nog maar verder zal gaan stijgen. Dit heeft uiteraard te maken met de stijging van de olieprijzen maar zeker ook met de heffingen en belastingen die door de overheid op worden gelegd om zogezegd de vervuiler te laten betalen. Stookolie behoort immers tot de fossiele brandstoffen en zorgt voor de uitstoot van onder andere kooldioxide. Voor het milieu is het gebruik van stookolie dus niet bepaald vriendelijk te noemen.