Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Stookoliefonds

Zodra het stookseizoen tot een einde is gekomen zullen veel mensen al gaan bekijken of hun voorraad mazout weer bij moet worden gevuld en hoeveel liter hiervan dan besteld dient te worden. Het reglement om een stookoliepremie aan te kunnen vragen is voor het jaar 2010 slechts op enkele kleine punten gewijzigd. Enkele van deze kleine veranderingen in het reglement zijn onder andere de grens die een loon of inkomen maximaal mag hebben om voor een premie in aanmerking te kunnen komen is voor dit jaar verhoogd naar € 2.830 per jaar. Daarnaast is de premie van € 105 weggevallen voor iedereen die boven deze grens valt maar waarvan het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle mensen die, op hetzelfde adres, officieel hun woonadres hebben niet boven de € 2.600 uitkomt.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Hoe werkt dit fonds?

Men kan dus in de periode van 1 januari en 31 december van dit jaar een aanvraag doen voor een verwarmingstoelage. Men dient echter wel de aanvraag in te dienen binnen zestig dagen na de leveringsdatum van de stookolie. Daarnaast dient men, om in aanmerking te kunnen komen voor deze premie, aan één van de volgende voorwaarden te voldoen. Men moet een WIGW- of een OMNIO-gerechtigde zijn (men behoort dan tot de zogeheten categorie 1) of een gezinsinkomen hebben dat lager ligt dan € 14.887, 95. Dit bedrag dient echter verzwaard te worden met € 2.756,15 per zogenaamde persoon ten laste. Dit wil zeggen dat een persoon ten laste een jaarinkomen heeft dat minder is dan € 2.830 (in dit geval behoort men tot categorie 2). Verder kan men in aanmerking komen voor de stookoliepremie als men een overlast aan schulden te heeft (dit is categorie 3). Behoort men tot de laatste categorie dan dient de aanvraag ingediend te worden bij het OCMW. Eigenlijk is het een soort particuliere subsidie.

Aanspraak maken op het Stookoliefonds

Om een beroep te kunnen doen op het stookoliefonds moet de aanvrager gebruik maken van huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulk-propaangas om een woning mee te verwarmen. Men kan voor maximaal 1.500 liter brandstof per jaar een premie aanvragen. Voor de aanvraag dient men een identiteitsbewijs, de brandstoffactuur, het belastingaangiftebiljet en de klever van het ziekenfonds mee te brengen.