Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Warmtepomp Warmtewisselaar

Door gebruik te maken van een warmtewisselaar kan men warmte van het ene medium (dit kan zowel een gas als een vloeibare stof zijn) naar een ander medium overbrengen. Er is sprake van een ideale warmtewisselaar op het moment dat eerst het medium dat wordt gebruikt af wordt gekoeld tot op de temperatuur waarop het andere medium begint.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Wat is een warmtewisselaar

De meest bekend warmtewisselaar in het dagelijks leven is wellicht wel de radiator van een verwarmingssysteem die de warmte van de vloeistof, die door het systeem stroomt, afgeeft aan de lucht in de ruimte die men hiermee wil gaan verwarmen. Door voor een zo groot mogelijk oppervlak te zorgen zal de uitwisseling van warmte sneller plaats kunnen vinden waardoor het vertrek eerder op de gewenste temperatuur zal zijn. Dit bespaart energie, tijd en uiteraard kosten. Maar ook een koelast kan worden gezien als een warmtewisselaar. Deze neemt namelijk de warmte op uit de voedingsmiddelen die erin staan en geeft deze weer af aan de lucht rondom de koelkast.

Hoe werkt een warmtewisselaar

Een ander voorbeeld van een warmtewisselaar is een zonnecollector waarbij de warmte die de collector op heeft gevangen over wordt gedragen aan bijvoorbeeld een warmwatervoorziening, aan het verwarmingssysteem van een woning of aan het water van een zwembad. Maar een warmtepomp maakt eveneens gebruik van een warmtewisselaar om warmte uit de lucht, het water of de aarde aan een ander medium over te dragen.

Doordat bij de meeste warmtewisselaars de druk van het gebruikte medium verhoogd wordt zal de temperatuur nog verder toe gaan nemen waardoor men dus extra warmte genereert. Dit zorgt ervoor dat men vaak met een relatief lage temperatuur toch voor een aanzienlijke hoeveelheid warmte kan zorgen. De omgekeerde situatie is uiteraard ook mogelijk en wordt dan ook veelvuldig toegepast op het moment dat men een gebouw of systeem wil gaan koelen. De warmte wordt dan juist door de warmtewisselaar afgevoerd. Wil men optimaal gebruik gaan maken van een aangeschafte warmtewisselaar dan benut men deze in de koudere maanden van het jaar om warmte mee op te wekken voor de verwarming en in de warmere periodes juist om te gaan koelen.

Lucht / Lucht & Lucht / Water warmtewisselaar

Een warmtewisselaar lucht is onder te verdelen in een lucht/lucht en een lucht/water variant. Het principe van beide systemen blijft echter gelijk namelijk het uitwisselen van warmte van het ene naar het andere medium waarbij de beide mediums door middel van een dunne scheiding van elkaar gescheiden worden. De stoffen die de warmte uitwisselen komen hierdoor dus niet met elkaar in aanraking. Bij beide soorten warmtewisselaars wordt er gebruik gemaakt van het zogeheten tegenstroomprincipe. Bij een warmtewisselaar lucht bestaat één van de mediums uit lucht terwijl het andere, uiteraard hiervan gescheiden gehouden, medium uit zowel een vloeistof als uit een gas kan bestaan. Een goed voorbeeld van een warmtewisselaar lucht is een veel toegepaste warmtepomp zoals die onder andere te vinden in een gewone koelkast. Dit is dan een lucht/lucht warmtewisselaar omdat door het gas in de leidingen warmte af wordt gegeven aan de lucht rondom de koelkast. Wist je trouwens dat waterstof ook in populariteit toeneemt?