Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Prijzen Elektriciteit

In de meeste elektriciteitscentrales in ons land wordt nog altijd de meeste stroom opgewekt door middel van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas. De kosten die de centrale maakt voor de inkoop van deze brandstoffen is dan ook nauw verbonden met de prijs die op de wereldmarkt voor een vat ruwe aardolie dient te worden betaald. Op zich is dit geen probleem ware het niet dat deze aardolieprijs aan sterke schommelingen onderhevig kan zijn. De olie wordt bijvoorbeeld gewonnen in gebieden op de wereld waar de politieke situatie niet altijd even stabiel genoemd mag worden.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

De prijs van de elektriciteit die in België uit het stopcontact komt wordt daardoor beïnvloed door gebeurtenissen ver van hier. Soms kan namelijk een klein probleem op het gebied van politiek al een enorme prijsstijging van de olie tot gevolg hebben waardoor de energiebedrijven zich genoodzaakt zien deze verhoging aan hun klanten door te berekenen. Maar ook factoren als dreigend terrorisme, natuurrampen en speculaties op de beurzen kan de olieprijs, en daarmee de elektriciteitsprijs beïnvloeden.

Kosten voor elektriciteit berekenen

Om te voorkomen dat men nagenoeg elke dag een andere prijs voor de verbruikte stroom zou moeten gaan betalen hebben veel gebruiker s een contract afgesloten met de elektriciteitsleverancier waarin een prijs af is gesproken die men gedurende een eveneens vooraf bepaalde periode zal betalen voor elke kWh aan afgenomen stroom. Verder is het mogelijk om een contract aan te gaan met een energiebedrijf waarin staat opgenomen dat de prijs eens per halfjaar aan mag worden gepast naar boven dan wel naar beneden.

Het energiebedrijf zal in dit laatste geval de prijs van de aardolie van enkele maanden daarvoor gebruiken als richtlijn voor de prijsbepaling van 1 kWh. Voor de gebruiker is dit voordelig op het moment dat de olieprijs de voorgaande periode is gedaald maar juist nadelig zodra deze in de lift is gegaan en fors is gestegen. Een ander onderscheid in de elektriciteitsprijs kan worden gevonden in het dagtarief en het nachttarief. Doordat het verbruik s nachts lager ligt zullen energiebedrijven het lagere nachttarief gebruiken om deze kloof te verkleinen voor bezitter van een slimme energiemeter.


Elektriciteitstarieven per kWh

Hoeveel men voor het opwekken 1 kWh elektriciteit in ons land dien te betalen is niet enkel en alleen afhankelijk van de gebruikte energiebron (steenkool en aardgas kunnen goedkoper stroom leveren dan op het moment dat er bijvoorbeeld windenergie voor in zou worden gezet) ook komen er nog een aantal extra kosten bij kijken die aan de gebruiker door zullen worden berekend zoals daar onder andere zijn: servicekosten en de kosten om de elektriciteit van de energiecentrale naar plaats van bestemming (de klant) te vervoeren.

De meeste energie die vandaag de dag in ons land op wordt gewekt is nog altijd afkomstig van conventionele energiecentrale die gestookt worden door middel van steenkool of aardgas. De prijs om in een dergelijke energiecentrale 1 kWh op te kunnen wekken is circa vier euronet. Zou men voor een gelijke hoeveelheid elektriciteit windenergie gaan gebruiken dan zou de prijs, afhankelijk van de plaats waar de windturbine neer is gezet, variëren van vijf tot zelfs wel acht eurocent per 1 kWh. Daarbij worden dan verder nog de kosten berekend die het opwekken en het transporteren van de elektriciteit met zich zullen meebrengen.

Rekening voor elektriciteitsverbruik

Hoewel nog altijd op de rekening voor het verbruik van aardgas de eenheid kubieke meter (m3) staat vermeld wordt er eveneens steeds frequenter de eenheid kWh hiervoor in de plaats gebruikt. In de regel mag men stellen dat 1 kubieke meter aardgas met een lage calorische waarde 8,2 kWh bij verbranding op zal leveren. Hoog calorisch aardgas levert bij verbranding ongeveer 12,2 kWh per kubieke meter gas op. De prijs voor 1 kWh aardgas is dikwijls rechtstreeks gekoppeld aan de prijs van een vat ruwe aardolie op de wereldmarkt.

Voor zowel het opwekken van de elektriciteit als het leveren van het aardgas moeten er fossiele brandstoffen worden gewonnen en, in het geval van de elektriciteit zelfs verbrand worden. Aangezien deze brandstoffen alsmaar schaarser beginnen te worden en bovendien erg vervuilend zijn voor het milieu zitten de prijzen per kWh de laatste jaren dan ook behoorlijk in de lift. Door financiële tegemoetkomingen van de overheid wordt een kWh groene energie echter wel steeds goedkoper. Je kunt hier de goedkoopste leveranciers vergelijken.