Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Kosten van zonneboiler

Hoe men het vaak ook went of keert, men kan er niet onderuit dat het aanschaffen van een zonneboiler een grote investering zal betekenen voor de grootste groep mensen die hierin is geïnteresseerd. Men heeft namelijk niet alleen te maken met de kosten die de aanschaf van de zonneboiler met zich meebrengt want alleen een dergelijk object zal niet zomaar voor warm water kunnen zorgen. Hiervoor heeft men onder andere nog één of meerdere zonnecollectoren, een verschiltemperatuurregelaar, de nodige leidingen en bevestigingsmaterialen nodig. Daarnaast zal men, mits men de installatie niet zelf gaat uitvoeren, een erkend installateur in de arm moeten nemen wat ook weer kosten met zich mee zal brengen.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Wat betaal ik voor het plaatsen van een zonneboiler?

Uiteraard hangen de kosten die men maakt voor een werkende zonneboiler voor een groot deel af van het merk en type zonneboiler men gebruikt. Dit geldt overigens ook voor de zonnecollectoren die men gaat plaatsen. Verder zal het formaat van de zonneboiler en de zonnecollector een voorname rol spelen bij de kosten die men zal gaan maken. Begrijpelijkerwijs zal een boiler met een grotere inhoud in de meeste gevallen duurder zijn dan een kleiner exemplaar. Daar staat echter wel tegenover dat de kleine boilers ook minder water kunnen opslaan waardoor men over een kleinere hoeveelheid warm water kan beschikken. Wil men toch meer warm water aftappen dan zal men enige tijd moeten wachten tot er weer voldoende water is opgewarmd of water moeten bijverwarmen met behulp van conventioneel opgewekte energie. Deze energie is niet alleen vervuilend voor het milieu maar ook nog eens heel duur. Men dient dus een boiler te kiezen die past bij de persoonlijke behoefte aan warm water.

Fiscale voordelen
De kosten van een zonneboiler kunnen overigens aanzienlijk worden verlaagd door gebruik te maken van de subsidieregelingen van de overheid en van de fiscale voordelen die de belastingdienst biedt aan bezitters van een zonneboiler. Hierdoor zal immers de terugverdientijd aanzienlijk korter worden en men dus eerder gratis water kunnen gaan verwarmen. De zon schijnt namelijk voor iedereen gratis waardoor alleen het water nog afgerekend dient te worden. Dit betekent een forse daling van de steeds hoger wordende energiekosten.

Zonneboiler rendement
Het rendement dat men met een bepaalde zonneboiler kan behalen is van een aantal factoren afhankelijk. Allereerst is de mate waarin men van de warmte van de zon kan profiteren een voornaam aspect als het gaat om het behalen van een hoog rendement. In tijden dat er nagenoeg geen zonnewarmte op kan worden gevangen zal men immers maar weinig warmte kunnen genereren. Verder speelt het soort zonnecollector dat men heeft geplaatst om deze zonnewarmte op te vangen een grote rol bij de hoogte van het rendement dat een systeem kan behalen.

Rol van oppervlak collector
Hoe groter immers het oppervlak van de collector, hoe meer er van de straling kan worden opgevangen en hoe meer warmte men op kan wekken. Maar ook de plaats waar een dergelijke collector geplaatst is zal het rendement beïnvloeden. De meest optimale plaats voor een zonnecollector is de zuidzijde van een dak omdat daar de meeste zonnewarmte op kan worden gevangen. Er mag dan overigens niet te lang, of beter gezegd helemaal geen, schaduw op de zonnecollector vallen van bijvoorbeeld omliggende gebouwen of hoge bomen die nabij het dak staan.

Door het systeem van goede isolatie te voorzien zal er minder warmte kunnen ontsnappen en zal men dus meer warmte kunnen gebruiken om het water op te warmen dat nodig is voor gebruik in huis. Het is dan ook aan te raden om de zonneboiler zo dicht mogelijk bij de zonnecollector te plaatsen. Hierdoor heeft men namelijk minder lange leidingen nodig en zal er onderweg minder warmte verloren gaan.

Berekening maken

Voordat men een zonneboiler aan gaat schaffen is het aan te bevelen om eerst te (laten) berekenen wat de meest ideale zonneboiler is voor de individuele situatie. Een groot gezin zal immers niet genoeg hebben aan een zonneboiler die eigenlijk alleen berekend is voor een huishouden met maar één of twee personen. Omgekeerd werkt dit evenmin omdat men met een grote boiler die men minder vaak gebruikt verlies van warmte heeft. Twijfelt men bij het aanschaffen van een zonneboiler over het type zonnecollector of het formaat van de zonneboiler dan kan men het beste advies inwinnen bij een deskundig installateur. Opbrengst zonneboiler

Hoe kan ik besparen?
Met behulp van een zonneboiler kan men geld gaan besparen omdat men hierbij gebruik maakt van de warmte afkomstig van de zonnestralen om water warm te maken. Door dit water bijvoorbeeld te gebruiken bij het douchen, baden, koken en schoonmaken hoeft men geen energie van het energiebedrijf in te kopen om hiermee het water op te warmen. Dit is niet alleen gunstig voor de eigen financiën maar zeer zeker ook voor het milieu dat door het gebruik van zonne-energie minder belast zal worden.

Wat is de ideale opstelling?
Hoeveel water met een bepaald merk en type zonneboiler op kan warmen staat in de meeste gevallen aangegeven op het toestel. Bij de opbrengst van een bepaald systeem spelen overigens niet alleen het merk en type van het systeem een voorname rol maar zeker ook het oppervlak van de zonnecollectoren en de plaats waar deze zijn gemonteerd op het dak. Het beste kunnen deze collectoren aan de zuidzijde van een dak worden geplaatst zodat ze optimaal zonlicht, en dus zonnewarmte, op kunnen vangen. Door een zonnecollector te kiezen met een hoge opbrengst per vierkante meter kan men volstaan met een geringer deel van het dak hiermee te bedekken om toch voldoende warm water te kunnen aanmaken.

Inhoud van het vat
De inhoud van een zonneboiler zal verder ook de opbrengst beïnvloeden omdat hierin het water dat reeds op is gewarmd wordt opgeslagen totdat men het wil gaan gebruiken. Is de inhoud te groot in verhouding tot het gebruik dan zal een deel van de warmte, ondanks de isolatie om het voorraadvat, verloren gaan. Is het voorraadvat echter te klein dan zal men niet over voldoende door de zon opgewarmd water kunnen beschikken en zal men dus water moeten gaan bijverwarmen met een apparaat waarvoor men energie in moet kopen bij het energiebedrijf.

Zorg voor voldoende isolatie
Om de opbrengst van een zonneboiler zo optimaal mogelijk te houden is het erg belangrijk dat men het systeem voldoende voorziet van isolatie zodat er zo min mogelijk warmte verloren kan gaan. Dit houdt ook in dat men de zonneboiler op een plaats zal moeten zetten die niet ver van de zonnecollector is verwijderd en de leidingen moeten isoleren. Premie zonneboiler

Zo kan je besparen dankzij de zonneboiler

Met behulp van een zonneboiler kan men in huis warm water uit de kraan tappen zonder dat men daar energie voor in heeft gekocht bij een energiebedrijf. Dit heeft als voordeel dat men lagere energiekosten zal hebben maar ook dat het milieu ook minder zal worden belast. Het opwekken van de meeste energie gebeurt in ons land namelijk nog steeds door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Bij de verbranding van deze brandstoffen zullen er schadelijke stoffen uit worden gestoten in de lucht. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan broeikasgassen als kooldioxide, methaan en stikstofgassen. De aarde zal door een teveel van deze gassen aanzienlijk sneller op gaan warmen met alle nadelige gevolgen voor het klimaat en het milieu van dient.

Subsidies en premies
De meeste westerse overheden, en dus ook de Belgische overheid, heeft het belang van schone en duurzame energie al enige tijd geleden doorzien en wil dan ook dat een steeds groter deel van de totale energieproductie in ons land laten bestaan uit deze groene energie. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft de overheid, zowel federaal als lokaal, een aantal regelingen in het leven geroepen waardoor de bezitters van bijvoorbeeld een zonneboiler fiscaal voordeel hebben of een beroep kunnen doen op een premie die een deel van de aanschafkosten zal terugbetalen.

Om voor een dergelijke premie in aanmerking te kunnen komen moet men uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat deze voorwaarden exact inhouden en op welk bedrag men precies recht heeft kan men het beste navragen bij de eigen gemeente en de belastingdienst. Het is aan te bevelen om dit te doen voordat men daadwerkelijk een zonneboiler aan gaat schaffen omdat vaak ook het type boiler en de toepassing ervan de premie bepalen. Verder kan een aantal premies alleen worden verkregen op het moment dat de zonneboiler door een installateur is geplaatst die een bepaalde opleiding met goed gevolg af heeft gerond. De aanschafkosten van een zonneboiler zullen door het verstrekken van premies door de overheid aanzienlijk lager worden. Hierdoor zal de terugverdientijd fors korter worden waardoor men eerder het water gratis kan verwarmen.