Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Energie afnemen van windmolens

Op het moment veel mensen het woord windmolens horen dan ziet men in een groot deel van alle gevallen aan windmolens die oprijzen in een vlak landschap. Echt vreemd is deze gedachte overigens niet te noemen omdat men al eeuwenlang gebruik maakt van een behoorlijk aantal; verschillende soorten windmolens. Windmolens werden immers onder andere ingezet voor het droogmalen van land maar eveneens voor het malen van graan tot meel en vandaag de dag zelfs ook voor het opwekken van schone en duurzame elektriciteit.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Ontwikkeling van windmolens in België
Natuurlijk is het uiterlijk van de windmolen in de loop der tijd veranderd en werd een windmolen op een zodanig manier aangepast dat er een steeds hoger rendement mee kon worden bepaald. Of het hier nu ging om het malen van graan of het opwekken van stroom, men probeerde steeds weer een zo gunstig mogelijke windmolen te ontwikkelen met een zo groot mogelijke opbrengst.

Op het moment dat men heden ten dage over windmolens spreekt dan bedoeld men in veel gevallen de traditionele molens. Wil men daarentegen iemand wijzen op een windmolen die is bedoeld voor het opwekken van elektriciteit door middel van windkracht dan is men veel eerder geneigd de term windturbine in de plaats van windmolen te gebruiken.

Energieleveranciers en windmolens België

De moderne windmolens zijn de laatste jaren op steeds meer plaatsen waar te nemen omdat een steeds groter wordende groep mensen zich bewust wordt van het opraken van de fossiele brandstoffen en het vervuilende effect dat deze soort brandstoffen hebben op het klimaat en het milieu op het moment dat ze worden verbrand om zo energie op te kunnen wekken. Men ziet niet alleen steeds vaker een windmolen bij particuliere woonhuizen maar ook groepen windmolens die voor een bedrijf de stroomvoorziening regelen. Verder worden er ook alsmaar meer zogeheten windparken opgericht om voor commerciële doeleinden elektriciteit op te kunnen wekken. Windmolens bieden hier namelijk een goed alternatief voor de vervuilende grijze energievarianten. Het gebruik van windmolens is dus niet alleen duurzaam maar ook nog eens erg schoon. Met name aan de kust, op grote open vlaktes en zelfs in zee worden windmolenparken aangelegd vanwege de grote opbrengst.

Windmolens bouwen

Het bouwen van windmolens was, en is vandaag de dag nog steeds, een heel specialistische klus die niet zomaar door iedereen uit kan worden gevoerd. Naast een goed ontwerp moet men immers ook over voldoende technisch inzicht en vaardigheden beschikken om een windmolen te bouwen en deze bovendien nog optimaal te laten werken ook. Net zoals in het verleden komen er tegenwoordig dan ook tal van disciplines kijken bij het ontwerpen, het maken en laten werken van een windmolen. Hetzelfde geldt voor de zonnepanelen

Commerciële molens
De commercieel aangelegde windmolenparken zijn dan ook voorzien van de uiterst geavanceerde windmolens die door deskundigen op het gebied van windenergie zijn ontwikkeld. Dit soort windmolens zijn zo gebouwd dat ze bij slechts een lage windkracht toch een redelijke opbrengst hebben en daardoor hun kosten al na een relatief korte tijd terug hebben verdiend. Bovendien is bij de ontwikkeling en de bouw van deze windmolens rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling, de plaatsing en de werking van de windmolens zo laag mogelijk worden gehouden.

Windmolen voor particulieren
Voor particulieren kan een windmolen eveneens zorgen voor het opwekken van schone en duurzame energie. Voor iedereen die als particulier een windmolen wil plaatsen zijn er een aantal mogelijkheden. Zo kan men allereerst een gespecialiseerd bedrijf benaderen om een windmolen in de tuin te installeren. Verder kan men een windmolen aanschaffen die men zelf als een soort bouwpakket in elkaar zet en installeert. Voor de echte hobbyisten is dit echter geen optie, zij zullen immers liever de windmolen geheel zelf maken. Hierbij wordt echter wel meestal gebruik gemaakt van een (bestaande) bouwschema.

Veiligheid voorop!
Bij het bouwen van een windmolen zal men in alle gevallen de veiligheid voorop dienen te stellen. Naast het nodige technische inzicht, kennis en vaardigheden zal men ook over een veilige werksituatie moeten beschikken. Dit wil zeggen dat men ervoor moet zorgen dat men zichzelf, of anderen, kan verwonden met bijvoorbeeld één van de wieken van de windmolen of door het onjuist aansluiten van het elektrisch gedeelte van het systeem. Twijfelt men over het eigen kunnen dan kan men beter niet aan de bouw beginnen maar een werkende windmolen aanschaffen.