Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Rendement van de warmtepomp

Een warmtepomp is eigenlijk een vreemd, maar zeer zeker ook een nuttig, apparaat te noemen dat met slechts een beperkte hoeveelheid energie (in de meeste gevallen elektriciteit) in staat is om een grotere hoeveelheid warmte-energie te verplaatsen dan er aanvankelijk in is gestopt. Het gevolg daarvan is dat er een rendement oftewel COP (Coefficient Of Performance ook wel prestatiecoëfficiënt) van dikwijls meer dan 100 procent behaald kan worden door het gebruik van een warmtepomp.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

COP van de warmtepomp
Doordat er voor elke warmtepomp het COP is berekend kan men op een eenvoudige manier de verschillende exemplaren onderling goed vergelijken. Het betreft hier echter een prestatierendement waardoor men er dan ook niet vanuit mag gaan dat dit ook maar iets te maken heeft met het thermodynamische rendement van de warmtepomp.

Hoe werkt het systeem?

De energie van de compressor, die in een warmtepomp in is gebouwd, is nodig voor het verpompen van het gebruikte koudemiddel. Er is namelijk een flink verschil in druk tussen de condensor en de verdamper. Op het moment dat dit drukverschil hoger wordt zal de compressor meer energie (vermogen) moeten gaan leveren om een gelijke hoeveelheid koudemiddel, en dus te verplaatsen warmte, te kunnen verpompen. Het verschil in druk hangt dan ook samen met het verschil in de temperatuur van de condensor en de verdamper. Om het rendement zo hoog mogelijk te houden moet het verschil in temperatuur zo minimaal mogelijk zijn.

Rendement: hoeveel warmte wordt opgewekt, en hoeveel energie is hiervoor nodig?

Voor een gedeelte zit het verschil in temperatuur tussen de verdamper en de omgevingstemperatuur. Om deze temperatuurverschillen zo klein mogelijk te maken maakt gebruik men van zowel verdampers als condensoren met een groot oppervlak en eventueel zelfs een ventilator. Op die manier kan er een zo groot mogelijk rendement worden behaald omdat zo het verlies van warmte het kleinst zal zijn. Met andere woorden: het rendement zegt dus iets over de hoeveelheid warmte die wordt opgewekt en de hoeveelheid energie die men hiervoor nodig gehad heeft. Zie hiervoor ook het stroomverbruik van de warmtepomp.

Besparen met de warmtepomp
Door bij de aanschaf van een warmtepomp goed te letten op het te behalen rendement kan men een heleboel geld besparen. Hoe hoger het rendement namelijk is, hoe minder energie nodig os om een gewenste temperatuur te behalen.