Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Subsidie Zonnepanelen

Om het voor zowel particulieren als voor bedrijven in België het aantrekkelijker te maken over te stappen naar het opwekken van zonne-energie heeft de overheid enkele financiële voordelen in het vooruitzicht gesteld. Zo schrikt men namelijk minder snel terug op het moment dat men de relatief hoge prijzen van de aan te schaffen zonnepanelen te zien krijgt. Het is dan ook aan te raden om bij de eigen gemeente naar alle mogelijkheden te vragen in verband met het feit dat procedures per plaats kunnen variëren.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Zonnepanelen met subsidie aanschaffen

Op deze wijze is het voor de bezitter van één of meerdere zonnepanelen mogelijk geworden om een gedeelte af te trekken van de belastingen. Bovendien geven bepaalde gemeenten en provincies subsidies voor het gebruik van duurzame en schone energievormen. Het gebruik van zonnepanelen valt natuurlijk ook in deze categorie en men kan hierdoor eveneens een beroep hierop doen. Wanneer men vervolgens de, door middel van zonnepanelen, opgewekte elektriciteit wil gaan verkopen aan een energieleverancier dan heeft de overheid van Oost-Vlaanderen en West Vlaanderen hiervoor een minimumprijs van € 0,45 voor elke kWh stroom bepaald. De regeling is gewaarborgd voor een duur van twee decennia wat eveneens weer het nodige financiële voordeel op zal leveren voor de koper van de zonnepanelen.

Actuele situatie België maart 2024
Op het moment dat men in België over besluit te stappen naar zonne-energie is de kans aanzienlijk groot dat er een financiële aanmoediging door de overheid deze keuze vergemakkelijkt zal worden. Zo komen er veertig procent van de investeringen in aanmerking voor een zogenaamde betalingsvermindering. Hoeveel subsidie men precies zal ontvangen hangt af van onder andere het type zonnepaneel dat men aan heeft geschaft, waar men dit zal plaatsen en hoeveel zonnepanelen dat men gekocht heeft. Sommige provincies en een aantal groot gemeenten geven alleen maar één keer een premie voor de installatie van zonnepanelen.

Subsidieregelingen panelen
De eigenaar van zonnepanelen kan voor iedere duizend kWh elektriciteit, die op deze wijze op wordt gewekt, een zogeheten groencertificaat ontvangen. Vroeger kon men alleen maar een subsidie krijgen indien men een fotovoltaisch zonnepaneel geplaatst had maar dit is veranderd en momenteel wordt er gekeken naar de hoeveelheid groene stroom die men opwekt. De overheid van ons land vindt het erg belangrijk dat er een steeds groter deel van de totale opgewekte energie in België zal bestaan uit schone en duurzame vormen zoals wind- en zonne-energie. Om ervoor te zorgen dat mensen eerder geneigd zijn over te stappen naar één van deze energiebronnen zijn er tal van subsidieregelingen in het leven geroepen. Dit geldt niet alleen voor de federale overheid maar ook voor een aantal provisies, gemeenten en zelfs netwerkbeheerders.

Groene stroom certificaten van de overheid
In het jaar 2010 kan men bijvoorbeeld van de Vlaamse overheid zogeheten groene stroom certificaten ontvangen voor elke 1000 kWh stroom die op is gewekt met behulp van zonnepanelen. Een dergelijk certificaat kan vervolgens weer in worden gewisseld bij de netwerkbeheerder en zal dan een waarde vertegenwoordigen van 350 euro. De elektriciteit die men zelf dus niet gebruik zal dan niet verloren gaan maar worden verkocht aan het energiebedrijf. Maar ook voor enkel het aanschaffen en gebruiken van zonnepanelen kan men in België subsidie aanvragen. Of dat men recht hierop heeft kan men het beste eerst even bij de eigen gemeente navragen omdat de procedure en de hoogte van de subsidie per gemeente kan verschillen.

Tegemoetkoming vermindering energiebelastingen

Bij de federale overheid kan men verder nog een verzoek in dienen voor een vermindering van de belastingen op het moment dat men is overgestapt naar het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen of een andere vorm van duurzame en schone energie. Zo ontvangt men voor het plaatsen van zonnepanelen veertig procent van het aankoopbedrag via de belasting terug. Hierbij dient men wel rekening te houden met een maximum van 3.600 euro voor het eerste jaar. Blijft er dan nog geld over dan kan niet worden verdeeld over de drie daarop volgende jaren. Als voorwaarde voor deze vermindering van belastingen heeft de Belgische federale overheid echter wel gesteld dat de zonnepanelen op een woning dienen te worden aangebracht die tenminste vijf jaar is bewoond.

Door gebruik te maken van bovengenoemde subsidies wordt de zogeheten terugverdientijd aanzienlijk korter. Bovendien is het milieu gebaat bij deze regelingen omdat ook de uitstoot van schadelijke stoffen bij de conventionele energieproductie zal worden verlaagd. Je kunt trouwens ook direct overstappen naar een andere energieleverancier.