Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Subsidie Zonnecollectoren

Op het moment dat men energie op gaat wekken met behulp van zonnecollectoren dan kan men, onder bepaalde voorwaarden uiteraard, in aanmerking komen voor een subsidie die verstrekt wordt door de overheid. Men kan niet alleen een bepaald bedrag van de aankoopsom van de zonnecollector of een complete zonnecollector-installatie van de overheid terugontvangen maar ook zogenaamde groenestroomcertificaten krijgen van de netwerkbeheerder voor iedere 1000 kWh stroom die men op heeft gewekt, Daarnaast is het soms mogelijk om minder belasting te hoeven betalen ba de aanschaf van een zonnecollector of een compleet systeem.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Voorwaarden subsidie

Om in aanmerking te kunnen komen voor één van deze vormen van subsidie of fiscale voordelen dient men wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Om precies te kunnen achterhalen op welke subsidie men nu exact recht heeft is het aan te bevelen informatie in te winnen bij de eigen gemeente en de belastingdienst. Zo weet men niet alleen aan welke eisen een bepaalde zonnecollector of een installatie dient te voldoen maar ook op welk bedrag men recht heeft en hoe men dit kan innen.

Regelingen van de Belgische overheid

De reden waarom de overheid een dergelijke regeling in het leven heeft geroepen is dat men projecten wil ondersteunen waarbij energie op wordt gewekt die het milieu nauwelijks belasten Met de regeling worden juist die projecten ondersteund een aangemoedigd die net niet uit de kosten kunnen komen. Op deze manier wil de overheid het gebruik van duurzame en schone energie stimuleren en aantrekkelijk maken voor een zo breed mogelijke groep gebruikers. Het is dus een regeling die niet alleen voordelig is voor de portemonnee van de eigenaar van de zonnecollector maar zeer zeker ook een die ten gunste komt van het milieu. Zonne-energie is namelijk niet vervuilend voor het milieu en het klimaat doordat er geen schadelijke broeikasgassen worden uitgestoten en er geen gevaarlijk afval bij ontstaat dat moet worden weggewerkt of opgeslagen.

Financiële tegemoetkoming
Door het verstrekken van subsidies is de prijs van zonne-energie de laatste jaren aanzienlijk lager geworden. Het verschil met de prijzen van grijze stroom is steeds minder groot geworden wat de overstap naar de groene energiesoort dan ook vaak gemakkelijker maakt. Lees ook verder over subsidie voor zonnepanelen.