Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Subsidie Zonneboiler

De plaatsing van een energiebesparende installatie heeft van de Belgische overheid vandaag de dag alle aandacht. Het is zelfs zo dat men de gebruikers van dergelijke installatie is gaan belonen met behulp van subsidies. Deze subsidies kan men aanvragen wanneer men een nieuwbouwwoning wil voorzien van bijvoorbeeld een zonneboiler. Verder kan men in een aantal gevallen subsidie ontvangen als men tijdens een renovatie van een woning overstapt naar een dergelijke vorm van energieopwekking.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Hoeveel subsidies voor zonneboilers?

Hoeveel subsidie men precies krijgt en aan welke voorwaarden men dient te voldoen, wil men hiervoor in aanmerking komen, kan men het beste navragen bij de eigen gemeente. Hier kan men eveneens alles te weten komen over de te volgen procedure die moet worden doorlopen. Verder kan men informatie inwinnen bij de belastingdienst omdat er eveneens, onder bepaalde voorwaarden, fiscale voordelen in het vooruitzicht zijn gesteld voor het gebruik van bepaalde zonneboilers.

De reden waarom de Belgische overheid deze regelingen aanbiedt aan de gebruikers van onder andere zonneboilers is dat men het deel groene energie fors groter wil maken in het totaal plaatje van de energievoorziening in ons land. Op die manier heeft de gebruiker niet alleen financieel voordeel en zal de terugverdientijd van de zonneboiler aanmerkelijk korter worden maar zal tevens het milieu hierbij gebaat zijn.

Het belang van stimulatie van duurzame energie

Doordat immers steeds meer mensen gebruik gaan maken van groene energie zal de vraag naar de vervuilende grijze energie af gaan nemen. Dit heeft dan als positief gevolg dat er minder uitstoot van onder andere schadelijke broeikasgassen zal plaatsvinden/ Deze broeikasgassen hebben ervoor gezorgd dat de aarde steeds sneller is gaan opwarmen met alle negatieve klimaat- en milieugevolgen van dien.

Door het verstrekken van subsidies zullen meer mensen over de drempel worden getrokken om de overstap te maken naar het gebruik van een zonneboiler. Men heeft hier immers te maken met een grote investering die de meeste mensen niet zomaar even zullen doen. De subsidies zorgen ervoor dat de uiteindelijke kosten voor de aanschaf van zonneboilers lager zullen worden en dus aantrekkelijker zijn om uit te gaan voeren. De terugverdientijd van de zonneboiler zal hierdoor eveneens aanmerkelijk verkort gaan worden. Lees ook direct verder over subsidie voor zonnecellen.