Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Subsidie Windenergie

Een steeds groter wordend aantal regering ziet het belang in van het gebruik van schone en duurzame energie zoals zonne- en windenergie in en doen er van alles aan om de ontwikkeling en het gebruik ervan aan te moedigen en te stimuleren. Zowel de wetenschap als het bedrijfsleven en de particulieren die zich in zetten voor het werken met bijvoorbeeld windenergie kunnen dan ook rekenen op financiële steun of fiscale voordelen die door de overheden in het leven zijn geroepen.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Tegemoetkoming energie uit wind

Zo kan men als particulier bijvoorbeeld een premie ontvangen op het moment dat men een windmolen aanschaft met de bedoeling windenergie op te gaan wekken. Indien de windmolens dan ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen kan men bovendien zogenaamde groenestroomcertificaten ontvangen die vervolgens weer bij de netwerkbeheerder in te wisselen zijn tegen klinkende munt. Voorwaarde is echter wel dat men naast een geschikte installatie ook nog een bepaalde hoeveelheid energie op dient te wekken om een groenestroomcertificaat te kunnen krijgen. Het is zelfs mogelijk om dergelijke certificaten te kopen op een soort beurs. Een ander financieel voordeel dat men kan behalen met het opwekken van windenergie is dat men een deel van de aanschaf van een benodigde installatie af kan trekken van de belastingen.

Voor wie is windenergie geschikt?

Maar niet alleen particulieren kunnen in aanmerking komen voor een premie dan wel een kostenverlaging maar ook wetenschappers of bedrijven kunnen financiële steun van de overheid ontvangen op het moment dat zij zich inzetten voor de vernieuwing, de ontwikkeling en het gebruik van windenergie. Hierdoor krijgen ook deze een extra stimulans voor iedereen die het gebruik van windenergie gemakkelijker en efficiënter wil gaan maken.

Verder worden initiatieven gesteund die het gebruik van windenergie op grote schaal aangemoedigd en krijgen energiebedrijven die overstappen van de conventionele methode om stroom op te wekken (dus met behulp van fossiele brandstoffen) naar het inzetten van windmolens- of windturbines als energiebron ook financiële ondersteuning van de overheid. Op die manier probeert deze dergelijke bedrijven te bewegen om meer schone en duurzame energie te gaan produceren. Het milieu zal hier in elk geval erg mee gebaat zijn en er minder door vervuilen. Lees ook alles over subsidie voor zonne-energie.