Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Huisbrandolie

Bij het raffineren van de ruwe aardolie wordt deze in een atmosferische destillatiekolom gescheiden en verwerkt tot verschillende soorten eindproducten zoals onder andere tot benzine en diesel maar ook tot huisbrandolie. Huisbrandolie is een lichte soort stookolie die met name gebruikt wordt in verwarmingsinstallaties in gebouwen maar ook in schepen wordt huisbrandolie als brandstof toegepast. Voor het gebruik van de huisbrandolie gelden heden ten dage alsmaar meer regels die ervoor dienen te zorgen dat het milieu steeds minder belast zal worden door de uitstoot van het kooldioxidegas (CO2 ), roet en andere schadelijke stoffen. Zo mag bijvoorbeeld de huisbrandolie die men op het land gebruikt slechts nog maar een beperkt percentage aan zwavel bevatten. Doordat deze zwavel zich namelijk met zuurstof gaat binden zal er zwavelzuur ontstaan. Dit fenomeen staat echter beter bekend als het ontstaan van zogenaamde zure regen. Wil jij liever een duurzamere groene verwarming? Bekijk dan direct de beste energieleveranciers in België.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Wat is huisbrandolie?

Tegenwoordig mag de huisbrandolie verder nog maar maximaal 0,1 procent zwavel bevatten. Er is echter al een huisbrandolie in de handel gekomen die slechts 0,05 procent aan zwavel in zich heeft. Deze olie wordt met name gebruikt in de aanzienlijk energiezuinige en milieuvriendelijke condensatieketels. Het ontzwavelen van de huisbrandolie gebeurt pas na de raffinage in een aantal verschillende ontzwavelingsinstallaties. Hierbij wordt het zwavelhoudende gas door middel van een zwavel-terugwin-installatie omgezet in een zuivere vorm van zwavel. Deze zwavel kan dan vervolgens als grondstof dienst gaan doen voor onder andere de productie van kunstmest of van rubber maar eveneens in de farmaceutische- en chemische industrie worden gebruikt (veel zakelijke toepassingen dus).

Huisbrandolie is milieuvervuilend

Bij het verbranden van huisbrandolie komt er naast roet ook CO2 (kooldioxide) vrij in de lucht. CO2 is één van de schadelijke broeikasgassen dat er mede voor zorgt dat de aarde alsmaar verder, en in een sneller tempo, op zal gaan warmen. Het gebruik van huisbrandolie wordt dus, min of meer, ontmoedigd door de relatief hoge heffingen en belastingen die de overheid hierop heeft vastgesteld. De overheid gaat hierbij uit van het motto de vervuiler die betaald. Met andere woorden: iedereen die vervuilende brandstoffen gebruik zal hier extra veel voor moeten betalen. Toch is huisbrandolie nog populair als brandstof in verwarmingsinstallaties in ons land. Lees hier alles over de prijzen van deze olie.