Energie vergelijken?

Postcode Type Energiecontract

Stroomgenerator

Een stroomgenerator wekt, zoals de naam voor een deel duidelijk maakt, bruikbare stroom op uit een vorm van mechanische energie. Bij een generator wordt de binnengekomen energie door middel van een draaiende as omgezet in een elektrische energie waarbij de omzetting berust op het feit dat op het moment dat een elektrische geleider door een magnetisch veld wordt bewogen er een elektrische spanning zal ontstaan. Indien er in zo’n geval sprake is van een gesloten circuit dan zal er een stroom gaan vloeien.

Eneco Engie Essent Luminus
eneco-logo engie-logo essent-logo liminus-logo
Beste keus Betrouwbaar Klantvriendelijk Goede service
Aanbod Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Gas:
Stroom:
Mazout:
Aanbieding €160+ Korting €50+ Korting €50+ Korting €50+ Korting
Beoordeling
Afsluiten

Wat is een Stroomgenerator?

Stroomgeneratoren kan men onderverdelen in twee soorten: de wisselstroomgenerator en de gelijkstroomgenerator. Een wisselstroomgenerator wordt ook wel aangeduid als een alternator en is op zijn weer onder te verdelen in een driefasige alternator, die ook wel een driefasige wisselstroomgenerator maar vaker nog een turbogenerator wordt genoemd, een daarnaast ken men nog de éénfasige alternator. Een gelijkstroomgenerator wordt ook wel aangeduid als een dynamo (de nieuwere technieken met bijvoorbeeld waterstof hebben hier veel raakvlakken mee).

Hoe werkt een Stroomgenerator?

De werking van een stroomgenerator berust op een natuurkundige principe namelijk op inductie. Inductie is het natuurkundige verschijnsel waarbij er over een geleider een elektrische spanning op wordt gewekt zodra deze geleider zich in een magnetisch veld bevindt dat aan verandering onderhevig is of op het moment dat een geleider zich in een magnetisch veld beweegt. Om dus stroom op te kunnen wekken heeft een generator dan ook zeker twee onderdelen nodig te weten een elektromagneet om het magnetisch veld op te kunnen wekken en één, of drie spoelen van koperdraad waarin de spanning wordt geïnduceerd. De machine is samengesteld uit twee delen namelijk de stator (het deel dat stilstaat) en de rotor (ook wel het anker genoemd en het deel dat een ronddraaiende beweging maakt).

Wisselstroomgenerator / Gelijkstroomgenerator
Hoewel een wisselstroomgenerator en een gelijkstroomgenerator volgens hetzelfde principe stroom op kunnen wekken zijn er toch verschillen waar te nemen op het moment dat de stroom de generator heeft verlaten. Een generator maakt namelijk in alle gevallen een wisselstroom waardoor het bij een dynamo altijd nodig is om deze om te vormen door middel van een mechanische omkeerschakelaar (commutator) tot een gelijkspanning. Er is dan een stroom ontstaan die altijd in dezelfde richting zal stromen oftewel een gelijkstroom. Lees hier alles over de meest groene energieleveranciers van [jaar].